- RubrikaNEWS

Prague City Festival zrušen. Jak Ticketportal nahradí vstupenky?

30.6.2012

V minulých dnech jste jistě s politováním shledali, že druhý ročník Prague City Festivalu, který se měl konat ve dnech 29. – 30. 6. 2012 na pražském Výstavišti, byl zrušen. V současné době společnost Ticketportal řeší otázku, kdo a jakým způsobem peníze za nákup vstupenek vrátí. Společnost Ticketportal prodej vstupenek pouze zprostředkovává a jedná při prodeji vstupenek jménem a na účet pořadatele akce; v tomto případě tedy jménem a na účet společnosti PUNX NOT DEAD s.r.o., která nese odpovědnost za vrácení vstupného.

Ačkoli společnost Ticketportal poskytla v zájmu zajištění řádného konání festivalu jeho pořadateli, společnosti PUNX NOT DEAD s.r.o., veškerou podporu a pomoc, která byla v jejích silách, nepodařilo se společnosti PUNX NOT DEAD s.r.o. konání festivalu zajistit.

Společnost Ticketportal veškeré finanční prostředky, které za prodej vstupenek inkasovala, již dříve převedla společnosti PUNX NOT DEAD s.r.o. Vzhledem k tomu, že společnost PUNX NOT DEAD s.r.o. do dnešního dne finanční prostředky, ze kterých by bylo možné vstupné vracet, společnosti Ticketportal neposkytla, není společnost Ticketportal povinna, a bohužel není ani v jejích možnostech, vracení vstupného zajišťovat. Odpovědnost za vracení vstupného tak v tuto chvíli leží výhradně na společnosti PUNX NOT DEAD s.r.o. Společnost PUNX NOT DEAD s.r.o. informaci o tom, jakým způsobem bude vracení vstupného zajišťovat, doposud neuveřejnila. Doporučujeme Vám tedy v příštích dnech sledovat internetové stránky www.punxnotdead.cz a www.cityfestival.cz, popřípadě kontaktovat přímo společnost PUNX NOT DEAD s.r.o. Aktuální informace bude též Ticketportal průběžně uveřejňovat na svých internetových stránkách.

Přestože společnost Ticketportal sama v souvislosti se zrušením Prague City Festivalu utrpěla značnou finanční ztrátu, neboť v zájmu podpory konání akce poskytla společnosti PUNX NOT DEAD s.r.o. dodatečné finanční prostředky nad rámec tržeb inkasovaných za prodej vstupenek, je připravena poskytnout Vám při uplatnění nároku na vrácení vstupného vůči společnosti PUNX NOT DEAD s.r.o. pomoc a podporu. V případě potřeby v této věci můžete kontaktovat písemně na e-mailovou adresu reklamace@ticketportal.cz.