- RubrikaNEWS

Zkouška sirén? A k čemu vlastně sirény jsou?

3.9.2010

Každou první středu v měsíci je v pravé poledne ve městech rušno. Lidé už si skoro zvykli a někteří zkoušku sirén ani nevnímají. Sirény ale v našich městech nejsou jen od toho, aby nás jednou měsíčně obtěžovaly. Mají hlavně ochranný informativní účel. A jak vlastně siréna informuje? Čtěte níže.

Oznámení ohrožení:

Siréna má tři různé způsoby oznamování. Při sledování sdělené informace musíme dát pozor zejména na délku signálu a polohu tónu. Když siréna zní dlouze pouze jedním tónem, a to v délce 140ti sekund, jde o zkoušku sirén. Po doznění signálu byste měli slyšet také řádné hlášení: „Zkouška sirén, právě proběhla zkouška sirén!„.

zvuková ukázka

Když už ale opravdu o něco jde, tak se rozezní varovný signál, označovaný jako „Všeobecná výstraha“. Konkrétněji jde o kolísavý tón, který zní nepřerušovaně v délce 140 sekund zpravidla 3x opakovaný v cca tříminutových intervalech. Jestliže takovouto výstrahu uslyšíte, okamžitě nalaďte v rádiu či televizi veřejnoprávní stanici. Tam už by Vás měli informovat konkrétněji. Správně by po těch 140 vteřinách měla zaznít z amplionů i bezprostřední tísňová informace. Všeobecná výstraha nezní jen tak někdy. Jestliže je skutečně spuštěna, bude třeba se evakuovat. Výstraha má za úkol varovat například při povodních, chemické havárii, anebo například při teroristickém útoku.

zvuková ukázka

Třetím způsobem oznamování sirénou je signál požárního poplachu. Ten se značí přerušovaným tónem, který zní v délce 1 minuty. V oné minutě zní na 25 sekund tón, po němž následuje desetisekundová pomlka, a potom hned opět 25 sekundový tón.

zvuková ukázka

Ochrana v případě ohrožení:

Ve chvíli, kdy je prostředí vašeho pobytu v nebezpečí, je moudré účastnit se evakuace. Praxe z období povodní, které Českou republiku nezasáhly zase až tak dávno, říká že stále častěji se najdou lidé, kteří evakuaci odmítají podstoupit. Raději sami na vlastní nebezpečí brání své domy, což ale stejně často končí záchranným zásahem hasičů. Když už se ale evakuaci rozhodnete podstoupit, měli byste myslet na to, že byste se před odchodem měli vybavit evakuačním zavazadlem.

Co by mělo být v evakuačním zavazadle:

  • Energetické trvanlivé jídlo
  • Pití
  • Léky + Hygienické potřeby
  • Doklady + Peníze
  • Oblečení
  • Spacák
  • Baterka

Tomáš Kabát

Rozhlasový reportér a moderátor, zaměřený zejména na zpravodajství a interview. Zabývá se převážně kulturou, školstvím a politikou. K diktafonu nebo před kameru si zve zajímavé osobnosti i pro interview. Jeho hosty byli například Václav Moravec, Evžen Tošenovský, Helena Třeštíková, Radim Jančura nebo Jakub Železný. Od mládí přispíval zejména jako bloger na blog.idnes.cz, nyní studuje publicistiku. Absolvoval také měsíční stáž ve zpravodajství České televize. S redakcí Mezinami.cz se dostal do styku při 44. mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech. Opět na festivalu, však o rok později, se stal členem týmu Mezinami.cz.