- RubrikaFilm

Zakázaná láska

23.5.2010

… Jednou jsem ctěla milovat, jednou lásku dát a nejen brát. A přitom ji nemůžu ani ukázat …

Šli jsme vedle sebe.

Jen přátelé – nic víc.

Usmívala jsem se na Tebe

a Ty ses smál z plných plic.

 

V tom se hřbet Tvé dlaně

lehce otřel o můj.

Pohlédla jsem na ně,

cítíc dotek Tvůj.

 

Ten jediný krátký dotek,

letmé pohlazení

byl jako vzdech

a rukou políbení.

 

Podívala jsem se Ti do očí.

Ten pohled byl objetím.

Tys mě uchopil do náručí

a já se odevzdala pažím Tvým.

 

Nesl jsi mě jako nic,

chtěla jsem se přitáhnout

a být něco mnohem víc.

Zastavit čas, nezestárnout.

 

Cítila jsem Tvoji vůni.

Chtěla jsem Tě, toužila jsem.

A teď tu stůni,

poprvé v životě onemocněla jsem.

 

Postavil jsi mě zpátky na zem,

stála jsem nejistě

a víc nemyslela jsem.

Napadlo mě: Chci Tě.

 

Měla jsem na sobě Tvoji mikinu,

voněla Tebou a já byla její.

Chtěla jsem vystoupit ze stínu

a stát se také Tvojí.

 

Díval ses na mě něžně

jako na křehkou vílu.

Proč to netrvalo věčně?

Jen nám to vzalo sílu.

 

Dnes jdeme vedle sebe.

Jen přátelé – nic víc.

Dívám se na Tebe

a pořád chci víc.

 

Poprvé chci milovat,

ale nesmím,

nechci nikomu lhát.

Nejsi a nebudeš mým.