- RubrikaVZDĚLÁNÍ

Zahraniční studijní programy – Evropa

17.10.2014

Téměř každý student, který okusil studium v zahraničí, si pochvaluje zkušenosti a zážitky, které během pobytu zažil. K studentskému životu nepatři jenom učení. Mnoho studentů proto touží alespoň na chvíli opustit svou domovskou vysokou školu a zkusit prostředí zahraniční vysoké školy nebo univerzity. Vstupem do evropské unie se českým studentům o hodně rozšířil výběr možností. Evropské studijní programy zároveň usnadňují finanční náročnost takového studia. Existuje několik způsobů zahraničního studia.

Veščina vysokých škol má uzavřených mnoho vzájemných dohod se zahraničními vysokými školami a univerzitami. Mezi ně patří také mezivládní a rezortní smlouvy-dohody. Študent stráví určitou dobu studia v zahraničí. Zkoušky a zápočty se mu téměř vždy uznávají. Například i diplomové práce se dají psát v zahraničí. Při zájmu o zahraniční pobyt je dobré kontaktovat koordinátora zahraniční spolupráce na škole a od něho se dozvíte možnosti a podmínky.

V rámci programu celoživotního učení EU existovali programy Erasmus, Leonardo, Comenius, SVES, Grundtvig a další. V roce 2014 se sloučili do programu Erasmus+. Součástí programu jsou všechny státy evropské unie, Švýcarsko, Norsko, Island, Lichtenštejnsko a Turecko. Jedná se o studijní pobyt na jeden nebo dva semestry. Ve formě pracovní stáže může pobyt trvat tři až dvanáct měsíců. Dá se také využít intenzívní jazykový kurz pro jazykovou přípravu před studijním nebo pracovním pobytem. V něm se student učí méně používané jazyky například dánštinu, finštinu, rumunštinu a mnoho jiných. Výhodou programu Erazmus+ oproti dřívějším programům je vyšší finanční dotace a možnost lépe kombinovat studijní a pracovní pobyt.

Je mnoho evropských krajin, o které se český studenti zajímají. I kvůli společným hranicím s Německem hodně studentů směruje právě tam. Německý systém školství je jeden z nejlepších na světě. Často zdůrazňovanou výhodou je spojení vysokého školství s průmyslem i s ostatními druhy hospodářství. Je velice běžná možnost dělat výzkum a psát diplomové práce ve spolupráci s průmyslovými podniky především na technicky zaměřených univerzitách. Student tak získá kvalitní poznatky přímo z praxe.

Další evropské programy, které studenti využívají:

  • Mezinárodní Visegrádský fond
  • CEEPUS – Středoevropský výměnný program
  • AKTION spolupráce mezi Českou republikou a Rakouskem.
  • SCIEX-NMSch – Švýcarsko-český program spolupráce. Švýcarsko takhle spolupracuje i s ostatními středoevropskými a východoevropskými státy.
  • Norské fondy a EHP, College of Europe a jiné.

I v doktorském studiu (3 stupeň studia) se může student zúčastnit na zahraniční stáži. Jeho disertační práce nemusí během stáže být u ledu. Na zahraničních univerzitách (především na západě) je mnohem více podporován výzkum a vědecká činnost. Jestli se student dohodne se zahraniční univerzitou, může třeba dělat výzkum a psát práci i tam.

V případě bližšího zájmu o konkrétní program se dají získat podrobnější informace na oficiálních stránkách daného programu nebo třeba na studijním odděleni vaší školy. Evropa nabízí mnoho příležitostí pro zahraniční studium, jen je třeba se nebát a zkusit to.

Podobné články