- RubrikaFilm

Vidět a vědět! Festival věděckých filmů AFO připravuje pestrou nabídku

23.2.2010

Ve dnech 13. – 18. dubna 2010 pořádá Univerzita Palackého v Olomouci již 45. ročník Mezinárodního festivalu populárně-vědeckého a dokumentárního filmu Academia Film Olomouc (AFO), který si po roce opět dává za cíl srozumitelně a fundovaně přiblížit prostřednictvím audiovize aktuální odborné a vědecké poznatky. AFO však rozhodně není uzavřenou akademickou akcí – klade důraz na diváckou pluralitu a dokazuje, že i naučné snímky a pořady mohu být strhující podívanou pro všechny generace.

Pestrý festivalový program bude stejně jako v předchozích ročnících rozdělen do několika tematických bloků. Přihlašování filmů do České a Mezinárodní soutěže bude ukončeno 15. února 2010 a již v těchto dnech se počet soutěžních snímku, z nichž budou oceněny nejlepší populárně-vědecké audiovizuální počiny loňského roku, přehoupl přes 200.

Dominantou celé festivalové dramaturgie je sekce Studio, jež dává divákům jedinečnou možnost nejen zhlédnout po odborné i estetické stránce progresivní snímky, ale rovněž spatřit jejich tvůrce, poslechnout si přednášku na aktuální témata, jež tyto filmy otevírají, a diskutovat o nich s odborníky. Jedním z jeho ústředních témat bude Autismus. O něm a dokumentech rozkrývajících svět autistických dětí i dospělých z celého světa budou zasvěceně hovořit přední čeští odborníci a zástupci organizací zabývajících se autismem a pomocí rodinám (APLA, Autistik, JAN). Reflektováni tak budou např. jedinci s tzv. „savant syndromem“, kteří často projevují extrémní nadání v úzce profilovaných oblastech, jako je např. matematika či hudba.

„Důvodem a motivací tohoto bloku je především malá pozornost věnovaná na české scéně tématu autismu. Chceme se touto cestou pokusit rozšířit diskusi o fenoménu, jenž si zaslouží víc než být jen zaškatulkován pod hlavičkou duševní poruchy a který vedle otázek psychiatrických otevírá i témata etická a kulturní, ať už jde o moc, nemoc či genialitu, umožňující vnímat autismus i jinak než jako „problém“. Chceme autismus zkrátka vyvést z informačního ghetta,“ dodává ředitel festivalu Petr Bilík.

Další tematická sekce AFO 2010 poodhalí tajemství fraktálů – na první pohled nejsložitějších geometrických objektů, jež současná matematika zkoumá, a zároveň uchvacujících obrazců evokujících surrealistické malby v dynamickém pohybu. Pestrou problematiku fraktálů představí ve své přednášce ředitel Ústavu informatiky a umělé inteligence na Fakultě aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a spoluautor knihy Fraktální geometrie (2006), Ivan Zelinka. Jeho výklad doplní projekce amerického dokumentu Fraktály – Pronásledování skrytých dimenzí (2009), oceněného na festivalu populárně-vědeckého filmu Pariscience. Svou animovanou a experimentální tvorbu inspirovanou fraktály pak představí německá filmařka rakouského původu Bärbel Neubauer.

Jedním z mnoha vzácných hostů letošního festivalu bude výrazná osobnost současných filmových a mediálních studií, zakladatel tzv. „whiteness studies“, usilujících o dezautomatizaci bílé barvy pleti coby neutrálního kulturního „pozadí“, a jeden z prvních propagátorů gay a lesbického hnutí ve Velké Británii, profesor na prestižní King’s College London, Richard Dyer. V současné době se zabývá především teorií reprezentace (kniha Pastiche, 2007), queer tematikou a italskou filmovou hudbou. Během festivalu pronese přednášku na téma vztahu filmové technologie a rasy ve 20. století a naváže tak na svou nejslavnější knihu White z roku 1997.

Trailery k filmům, které budou v rámci doprovodného programu na Horním náměstí

„To, že profesor Dyer přijal pozvání na náš festival, je pro nás velká čest nejen z toho důvodu, že v České republice dosud nikdy veřejně nevystoupil, nýbrž také proto, že jde o velmi uznávaného a citovaného autora jak v Evropě, tak ve Spojených státech, jež udávají tón současným filmovým studiím. Jeho přednášku tedy doporučuji nejen všem zájemcům o film a média, ale také lidem, které zajímají esenciální, a přesto stále tabuizovaná témata, jakými jsou rasa a sexualita,“ láká diváky hlavní dramaturgyně festivalu Veronika Klusáková.

Hlavním hostem letošního festivalu bude emeritní profesor britské Imperial College London a jeden z nejvýznamnějších popularizátorů přírodních věd a medicíny na světě, lord Robert Winston. Hned při slavnostním zahájení mu bude předána cena za celoživotní přínos popularizaci vědy, kterou v předcházejících ročnících AFO dostali např. francouzský tvůrce animovaného seriálu Byl jednou jeden život, Albert Barillé, či britský dobrodruh a moderátor populárně-vědeckých pořadů britské televizní stanice BBC, Nigel Marven.

Retrospektiva, jíž se AFO zaměřuje na kořeny populárně-vědeckého žánru, bude věnována holandskému vědci a amatérskému filmaři Janu Cornelisu Molovi, který působil jako průkopník vědeckého filmu především ve 20. a 30. letech 20. století. Jako jeden z prvních vědců-filmařů začal Mol pracovat s mikrokamerou, jež mu umožnila zkoumat struktury rostlin a živočichů a zachycovat je do detailů dříve nepředstavitelných. Mezi jeho nejvýznamnější snímky patří němý film V říši krystalů (Uit het Rijk der Kristallen, 1928), v němž se krystaly za pomoci mikrokamery stávají abstraktními krajinami. Molovým unikátním dílem diváky AFO provede Bert Hogenkramp, badatel Audiovizuálního institutu, specialista na holandský dokumentární a vědecký film a pedagog na Univerzitě v Utrechtu.

První snímky točené mikrokamerou od holandského filmaře Jana Cornelise Mola

Druhou postavou retrospektivy bude matador českého populárně-vědeckého filmu, Svatopluk Malý, který je rovněž dlouholetým spolupracovníkem režiséra Jana Švankmajera. Mistr předpočítačového trikového filmu, dokumentarista, kameraman animovaných filmů a autor memoárové knihy V zajetí filmu se festivalu zúčastní osobně.

Neoddělitelnou součástí každého ročníku AFO je i doprovodný program. Milovníci projekcí pod širým nebem se mohou každý večer těšit na výběr nejlepších dokumentů ze současné české distribuce. Na olomouckém Horním náměstí tak budou k vidění např. nový kontroverzní snímek O kapitalismu s láskou amerického enfant terrible politického dokumentu Michaela Moora či oscarový film Muž na laně režiséra Jamese Marshe, lyrický a dechberoucí portrét neohroženého provazochodce, Philippa Petit, jenž přešel po provaze mezi dnes již neexistujícími mrakodrapy Světového obchodního centra v New Yorku a spáchal tak největší umělecký zločin století.

„Specifikem hudebního programu AFO letos bude, že žánrově pestré koncerty se budou konat každý večer v jiném klubu, aby se festivalové ohnisko rozvibrovalo napříč celým městem. Výběr hudby jde ruku v ruce s tendencí celého festivalu: zvát špičky současné alternativní scény, ale současně představovat projekty, jež pro svou originalitu zatím příliš vyslyšeny nebyly,“ zve na koncerty hudební dramaturgyně Ester Nagyová.

Klíčovým bodem doprovodného hudebního programu bude indie rocková kapela spoující lyrické texty s psychedelicko noisovými plochami Please The Trees, která si před AFO odskočí na březnové turné po USA. Jedinečným hudebním zážitkem bude bezpochyby dvojice dívek vystupující pod jménem My Name Is Ann, jejichž projev je založen na intimních textech a hudebních experimentech spojujících laptopovou elektroniku a saxofon v kombinaci s výrazným vizuálem pódiových show.

Tak jako každý rok staráme se i letos o to, aby se filmová nabídka festivalu líbila i dětem. V kině Metropol tak na ně bude během festivalu čekat každý den dopolední překvapení.

Akreditace na festival Academia film Olomouc je navíc zcela ZDARMA!

www.afo.cz

Podobné články