- RubrikaNEWS

Vánoční zvyky a tradice. Jak to bylo tenkrát

13.12.2011

Máme tady druhou adventní neděli a mezinami.cz vám přináší seznam tradičních vánočních zvyků a pověr. Některé z nich jsou ještě dnes dodržovány, mnohé z nich jsou však již zapomenuty. Zkuste si letos splnit všechny zvyky, tak jako to prováděli naši předci a zažít ty pravé tradiční Vánoce.

Rozkojení jablka – věštění budoucnosti
Po sváteční modlitbě a snězeném vánočním oplátku (viz. níže) nastala štědrovečerní hostina. V jejím průběhu, v některých krajích na jejím začátku nebo na konci, si rodina společně rozkrojí jablíčko. Jablko rozřízněte kolmo ke stopce a obě poloviny všem ukažte. Pokud vnitřní část s jádry má tvar pěti a vícecípé hvězdy, všichni přítomní se za rok znovu ve zdraví sejdou. Pokud mají jádra tvar kříže, někdo z rodiny těžce onemocní nebo zemře.

Betlémské světlo
Novodobá vánoční tradice je betlemské světlo, rozvážené skauty. Světlo je každoročně zapáleno v Betlémě a rozneseno do všech koutů Evropy. Do Čech ho skauti přivezou z Vídně, kde je rozdáváno o neděli, zvané Gaudete. V sobotu před 4. adventem brněnští skauti předávají vánoční světlo do kostelů, na náměstí, do knihoven a podobně.

Patky od vánoček
Divka, která tajně sebere o Vánocích devět patek od vánoček, se do roka provdá.

Házení střevícem
Dívka se otočí zády ke dveřím a hodí střevíc přes rameno. Pokud bude špička mířit ke dveřím, dívka do roka odejde z domova a provdá se. Když dopadne opačně, zůstane doma.

Lichý host
Nepříjmejte pozvání do rodiny, kde byste byli při štědrovečerní večeři lichými hosty. Z toho nekouká nic dobrého.

Louskání ořechů
Když louskáte u stolu ořechy, první čtyři by vám měli povědět, jak budete zdrávy. Jsou-li ořechy bílé, budete v pořádku. Pokud jsou načernalé, můžete očekávat nemoc. Když najdete všechny čtyři jádra černá, znamená to smrt.

Šupiny z kapra
Na vánoční hostinu se dávají pod talíř nebo do peněženek kapří šupiny, aby se vás držely v příštím roce peníze. V některých rodinách a krajích se dávají pod talíř i koruny.

Čočka
K večeří by měl být alespoň jeden pokrm z čočky, aby se vás držely peníze.

Lití olova
Každý člen rodiny si nad plamenem rozžhaví kousek olova a opatrně ho vlije do připravené nádoby s vodou. Olovo nechte ve vodě ca. 5 min ztuhnout a poté ho vyjměte. Odlitek abstraktních tvarů se všichni snaží rozpoznat a podle toho určit, co daného člena v nadcházejícím roce čeká. Když olovo vléváte do vody měli by jste si v duchu položit jednu konkrétní otázku, na kterou byste chtěli dostat odpověd. Výklady vzniklých tvarů jsou různé, můžete se ispirovat například těmito:
rovné čáry – spokojený, klidný život
vlnité čáry – nejasnosti, zmatky, cestování
půlkruh – falešný přítel, zrada, rozchod
uzavřený kruh – finanční zisk, dědictví
kruh porušený – zklamání, špatné zdraví, špatná finanční situace
dva kruhy – svatba
dva porušené kruhy – rozchod, zrušení zásnub nebo svatby
ovál – sňatek z lásky
čtverec – harmonický život
trojúhelníky – štěstí v podnikání
jeden kříž – smrt přítele nebo příbuzného
dva kříže – zajištěné stáří
mříže – vězení
zvířata – buď milosrdný
hadi – nepřátelství, zrada
hvězdy – úspěch ve všem
květiny – láska, rodinné štěstí
stromy – dlouhá životní cesta

Sedm hrnečků
Vemte sedm hrnečků a pod každý hrneček vložte jeden symbol – peníze jako bohatství, uhlí – nemoc, prsten – svatba nebo láska, hřebínek – nedostatek, šáteček – cesta, chléb – štěstí a dudlík – miminko. Pak si zavažte oči, zamíchejte hrnečky a jeden si otočte. Takto se dřív věštila budoucnost.

Pouštění svíček
Každý si do skořápky od ořechu připevní krátkou svíčku. S konkrétní otázkou svíčku zapalte a pusťte na vodu v připravené nádobě. Je velmi důležité, aby si svou lodičku každý zhotovil sám. Podle toho jak se svíčka bude chovat, můžete určit svoji budoucnost.

Pokud lodička:
zůstala u břehu – v příštím roce by neměly nastat žádné změny, vše zůstane při starém.
se hned potopí – jakákoliv snaha zlepšit svou situaci bude marná
se při plavbě dotýká jiné lodičky – láska a přátelství
utvoří kruh s ostatními – bezproblémové soužití, vzájemná úcta, přátelství a tolerance.
se ocitne uprostřed ostatních – majitel lodičky potřebuje ochranu a pomoc, je zranitelný a citlivý.
se ocitne mimo kruh – majitel v nadcházejícím roce rodinu opustí
se točí v kruhu – nerozhodnost, nevíte co od života chcete
se zhasnutou svíčkou – neupřímnost, komplikovaný citový vztah
sama dopluje k druhému břehu – získáte, po čem toužíte.

O Vánocích se také v lesích věší jablka, mrkve a oříšky na stromy pro zvířata.

Zlaté prasátko
Na Štědrý den byste měli dodržovat až do večera přísný půst. Dětem, které to nemohou vydržet, se slibuje, že vydrží-li nejíst, uvidí zlaté prasátko.
Prasátko je vánočním symbolem, který představuje synonymum pro štěstí.

Věšení adventních věnců
Adventní věnce mají čtyři svíčky, které symbolizují čtyři neděle před vánocemi a tradičně se jednotlivé svíce rozsvicují o čtyřech adventních nedělích.

Stíny
Když po večeři rozsvítí, včichni by se měli dívat po stěnách. Člen jehož stín nemá hlavu, ten do roka zemře.

Pečení vizovického pečiva
K vánoční tradici patří i pečení vizovického pečiva.
Do mísy si nasypte 1 kg hladké mouky a do vyhloubeného důlku vlijte 4 dl. vody. Pečlivě těsto zpracujte po několik hodin, dokud nevznikne tuhá hladká hmota bez hrudek. Takto vypracované těsto uložte v igelitovém sáčku na několik hodin do ledničky.
Po vyjmutí z lednice můžete začít tvořit. Pletou se copánky, tvoří figurky, zvířátka, podle fantazie.
Každé správné vizovické pečivo musí obsahovat pět základních technik. Krájení – např. okraje křidýlek, stříhání (zobáčky), vpichování (očka, ústa), mašličkování a obtisk.
Hřebínkem nebo špičkou nože se na těstě dělá vroubkování. Nůžkami se také těsto různě zastřihává. Ke konečnému ozdobení vytvořených tvarů je vhodné použít různého koření.
Poslední fází je pečení. Vyrobené ozdoby rozložte na neomaštěný plech a nechte asi tři hodiny oschnout. Před samotným pečením potřete výrobky rozšlehaným vejcem a sušte při 50°C 3 a více hodin. Upečené pečivo můžete ještě ozdobit mašličkami.

Knedlíky
Pokud se dívka potřebuje rozhodnout mezi nápadníky, napíše jejich jména na papírek a dá do knedlíků, které uvaří. Vybere si toho, „jehož knedlík“ rozkrojí první.

Klepání na kurník
Svobodná dívka poklepe o Vánocích střevícem na kurník. Ozve-li se slepice, dívka zůstane svobodná. Pokud se ale objeví kohout, brzy se vdá.

Třesení bezem
Nezadané dívky třesou bezem a dům u kterého začne jako první štěkat pes je domem, ve kterém bydlí jejich nastávající.

Zpívání koled
Koledy patří neodmyslitelně k tradicím nejen českých Vánoc. Původně je zpívaly děti pouze v daném období, kdy chodívaly po vsi a koledovaly si o nějakou sladkou výslužku. Dnes si koledy zpívá celá rodina během vánočního období, obzvláště po vánočním stromkem a u štědrovečerní hostiny.

Jablko a zápalky
Pokud dívka řeší dilema a vybírá si mezi několika nápadníky, má vzít jedno jablko a tři zápalky. Zápalky zapíchne do jablka s myšlenkou na jednotlivé nápadníky. Pak všechny zápalky najednou zapálí. Která hoří nejdéle, představuje toho pravého nápadníka.

Tradiční sváteční menu
Tradiční štědrovečerní večeře se od té dnešní celkem významně lišila. Večeře obvykle začínala modlitbou, kdy se po ní podával kulatý vánoční oplatek s medem. Po oplatku se pak servírovala polévka. Druh polévky se lišil region od regionu. Nejčastěji to bývala rybí polévka, bramboračka, hříbková, čočková, hrachová případně polévka s játrovými knedlíčky. Druhým chodem byl kuba, ryba atd. Součástí večeře byly i topinky s česnekem, mléčná kaše s ovocem, kompotované ovoce a cukroví.

U Štědrovečerní večeře
Nachystejte o jeden talíř navíc pro náhodného hosta. Pod talíř schovejte zlatý penízek nebo šupiny z kapra pro štěstí, a aby se nás držely peníze. Od slavnostní večeře se nesmí vstát, ani pokud by někdo bušil na dveře. Protože ten, kdo vstane, do roka zemře. Ke společné večeři se zasedá, když vyjde první hvězda.

Naši předci věřili také na tyto štědrovečerní tradice
Na stole by mělo být 12 chodů jídla. Každý chod za jeden měsíc v roce. Magickou moc máubrus na stole, na jaře z něj hospodář rozséval obilí, aby bylo pěkné a nebylo potlučené od krup. Pro hojnou úrodu byste měli nejprve sníst lžíci hrachu. V některých krajích vařili polévku s dlouhými nudlemi, aby mělo žito dlouhé klasy. Večeře se začíná a končí modlitbou, ve které se vzpomíná na zemřelé členy rodiny. V některých krajích se věřilo, že hospodyně nesměla vstát od stolu, jinak by jí neseděly slepice na vejcích. obsluhovala tedy děvčata. Jinde naopak byla jediná hospodině, která směla vstát od stolu. Zbytky jídla zakopejte do země, aby byla úrodná. Pokud hospodyně připálí vánočky, bude o vánocích stonat. Kdo si pod štědrovečerním stolem bos šlápne na sekeru, toho nebudou bolet nohy a celý rok zůstane zdráv. Při štědrovečerní večeři přivolávají pokrmy z čočky a jáhel bohatství, drobná mince pod talířem peníze. Večer před Štědrým dnem si položte k posteli ořech, po probuzení ho rozlouskněte a snězte. Po celý rok by vám měly dát pokoj blechy a štěnice. Sníš-li při štědrovečerní večeři kousek okoralého chleba, bude tě držet štěstí. Rozliješ-li víno, čekej do roka křtiny. Česnek a med pojišťují zdraví, hrách dodává sílu. Kdo nosí u sebe tři šupiny ze štědrovečerního kapra, toho se drží peníze. Řetězem nebo provazem ovázanánoha stolu ochraňuje rodinu před zlými duchy. Tradičně se před večeří jedl oplatek s medem jako symbolika k jezení těla Páně a díky kulatosti oplatku i symbolika Slunce.

Co přináší o Vánocích smůlu?
Před půlnoční mší nesmíte šít a plést, protože by pak myši vaše dílo zničily.
Na Štědrý den nesmíte čistit chlévy a stáje, pak by dobytek kulhal.
Na Štědrý den nesmíte prát, přináší to smůlu a neštěstí do domu.
Na Štědrý den nepište své milé/milému zamilované psaní, jinak by to mohlo znamenat rozchod.

Co přináší o Vánocích štěstí?
V noci na Boží hod vystřelte z pušky směrem k Měsíci.
Čerstvý chléb upečený 25.12. a čerstvá vejce snesená 25.12 mají kouzelnou moc.
Štědrý den v pondělí – dobrá úroda, hodně medu
Štědrý den v úterý – bude hodně vína a obilí
Boží hod ve čtvrtek – podařilo se výhodně prodat dobytek
Boží hod v pátek – bude horké léto a krásný podzim
Znáte nebo provozujete další vánoční zvyky? Podělte se s námi o ně v diskusi.

Štastné a veselé Vánoce a hlavné hodně sněhu vám přeje redakce mezinami.cz.