- RubrikaNEWS

V Bogenu byl zahájen projekt „Evropský park Bavorsko-Čechy“

20.7.2010

Na místě budoucího parku přivítal starosta města Bogenu Franz Schedlbauer spolu s managerem projektu Güntherem Britzlem přítomné při „prvním výkopu“. Popřát mnoho úspěchů v projektu bogenským obyvatelům přišli také zástupci Německé zemské vlády Ernst Hinsken a Alfred Reisinger, z Evropského parlamentu Dr. Jürgen Weber, ředitel Euregia Kaspar Sammer. Za Město Slavonice pozdravil účastníky slavnostního zahájení místostarosta Jaromír Vítů.

Slavnostní zahájení projektu bylo součástí každoročních oslav založení města Bogenu, kterého se zúčastnila sedmičlenná skupina ze Slavonic. Česká skupina nejenom reprezentovala Slavonice, ale i pracovala na společném plánu Evropského parku.

Setkání pracovního teamu upřesnilo poslední detaily plánu revitalizace Mařížského parku, který bude po 31. 7. 2010 vystaven na „Íčku“ ve Slavonicích a na webových stránkách projektu www.eu-parky.eu. Účastníci zároveň navrhli a v reálu prodiskutovali koncepci místa reprezentujícího Slavonice v městě Bogenu.

Podobné články