- RubrikaVZDĚLÁNÍ

Uplatnění znalosti cizích jazyků

19.7.2010

Máte talent na jazyky? Chtěli byste jednou pracovat v zahraničí nebo jen prostě cestovat kolem světa? Tento článek vám napoví, jaké cizí jazyky se vám v současnosti vyplatí studovat, a jaké může být jejich praktické využití.

Většina z nás se už od prvního stupně základní školy učí anglický jazyk nebo výjimečně někde německý jazyk ( záleží na tom, jaké má škola možnosti). Od druhého stupně se na některých základních školách začíná vyučovat druhý jazyk zpravidla německý či francouzský, a na většině SŠ se už druhý jazyk považuje za samozřejmost, zejména na gymnáziích a jazykových školách. Touto dobou by už každý student měl vědět, jestli má dobré předpoklady pro rozšíření znalostí cizích jazyků, a jestli se cizím jazykům bude věnovat i v budoucnosti. Pokud ano, měl by si položit tyto otázky :

1. Kterému/kterým jazykům se budu plně věnovat a učit?

Toto je očividně nejdůležitější otázka ze všech. Dalo by se předpokládat, že pokud se rozhodnu studovat cizí jazyk tak na prvním místě bude angličtina. Patří mezi světové jazyky, které se vyučují prakticky ve všech ZŠ a SŠ v České Republice. Patří mezi základní prvek, které považují některé VŠ pro jejich studium za povinnou (samozřejmě s ohledem na obor).
Také když se podíváte do pracovních inzerátů, najdete tam podobnou větu jako : „znalost cizího jazyka povinná “, v mnohých případech se jedná o znalost angličtiny nebo němčiny.

Nejedná se tu samozřejmě pouze o anglický jazyk nebo německý. Spousta jiných jazyků jako je japonština, čínština, , ruština, francouzština a jiné nám mohou zajistit daleko lepší pracovní možnosti než by nám kdy poskytla znalost angličtiny nebo němčiny.

2. Počítám s cizími jazyky ve své budoucí práci?

Znalost cizích jazyků nám může zajistit i ta nejlépe placená pracovní místa, jako je překladatel, lingvista, tlumočník, velvyslanec, průvodce a jiné. Ovšemže záleží na tom, kterými jazyky disponuji, a jak jsem v nich dobrý.
Neuveďte se ale v omyl. Znalost perfektního ovládaní gramatiky jazyka neznamená automaticky získat práci. U pracovního pohovoru nestačí vyplnit nějaký test. Musíte prokázat svoji komunikativnost, rychlé reagování a schopnost okamžitého porozumění, jak mluvenému slovu, tak i psanému textu, a to není jen tak jednoduché. Zkrátka po vás bude vyžadována aktivní znalost jazyka. Velmi dobrá pracovní místa by vám mohla zajistit znalost japonštiny, čínštiny. Čínština je koneckonců jazyk kterým mluví nejvíce lidí na světě, a tak možnosti pracovních příležitostí jsou velké. Ale naučit se tento jazyk je nesmírně těžké, výuka celkem nákladná. a proto se do tohoto jazyka příliš moc Čechů nepouští.

Statistika znalosti Čechů cizího jazyka k roku 2008 (provedla agentura CZECH INVEST)

  • Alespoň jeden cizí jazyk ovládá celkem 87,7 procent občanů
  • Nejčastěji se Češi domluví dvěma jazyky, ke znalosti přesně dvou řečí se hlásí 28,4 % lidí
  • Češi nejvíc mluví slovensky (72,2 %), anglicky (61,3 %), německy (48,4 %) a rusky (42,6 %)
  • Ve věku 18-29 let neovládá žádný jazyk 6,4 % lidí, ve skupině 50-59 let 18,6 %.
  • Nejvíc stoupla znalost angličtiny – o 15 % za posledních šest let.

Jak můžete ze statistiky vyčíst, tak každý devátý Čech z deseti mluví alespoň jedním cizím jazykem a skoro třetina se hlásí ke znalosti dvou jazyků.

3. Učím se cizím jazykům proto, abych mohl cestovat?

Toto je celkem běžné dilema. Mám se učit jazyk zemí, do kterých se chci jednou podívat a potom zase odjet? Někteří si zaplatí překladatele, který jim vyjde docela draho nebo si před odjezdem prolistují konverzační brožuru a doufají, že jim to bude stačit. Zajímavý jev, hlavně u mladých je, že když se dostanou do cizí země tak někteří zjistí, že se jim tam hodně líbí a mají tam velmi lukrativní nabídky k práci, ke kterým by se v ČR možná ani nedostali. Potom přijde problém s komunikační bariérou, která člověka v cizině omezí téměř ve všech směrech.

Každopádně máte-li talent na cizí jazyky, nebo se jednou chystáte odjet do zahraničí, je velkou výhodou se cizí jazyk naučit, už jenom proto, že se to v současnosti vyžaduje téměř všude a pomůže vám to získat práci, nové zážitky a nové přátele.

foto: i.ehow.com

Podobné články