- RubrikaVZDĚLÁNÍ

Univerzita Jana Amose Komenského Praha otevírá nový obor

27.1.2010

Univerzita Jana Amose Komenského Praha v letošním roce otevírá nový studijní obor: bezpečnostní studia. „Cílem lidské společnosti je zajistit bezpečí a udržitelný rozvoj. Bezpečnost je soubor činností a opatření pro zajištění těchto cílů,“ vysvětluje vedoucí katedry bezpečnostních studií Doc. RNDr.

Dana Procházková, Ph.D., DrSc.  Absolventi tohoto oboru získají vynikající předpoklady pro působení v mezinárodních i tuzemských politických nebo ekonomických institucích. Nový je i obor pojišťovnictví, který absolventům díky ovládnutí manažerských dovedností a finančních produktů poskytne velmi široké možnosti uplatnění.

První v Česku

Univerzita Jana Amose Komenského Praha (UJAK)  jako první soukromá vysoká škola v České republice poskytla svým studentům ucelený systém univerzitního vzdělání: tedy možnost získání všech typů univerzitních titulů (Bc., Mgr., Ing., PhDr., Ph.D. a profesní manažerský titul MBA – Master of Business Administration). Toto plně strukturované studium, sestavené podle evropských modelů, se zejména díky moderním, efektivním formám výuky vyznačuje vysokou prostupností a širokými možnostmi uplatnění absolventů.

Dále škola nabízí studium širokého spektra humanitních oborů. Pilíři studia jsou speciální pedagogika, vzdělávání dospělých, andragogika, evropská hospodářská studia, sociální a masová komunikace, management cestovního ruchu, právo v podnikání, manažerská studia, audiovizuální komunikace a tvorba, scénická a mediální studia a pro velký zájem byl otevřen i obor pojišťovnictví.

Mezinárodní spolupráce a výzkumné projekty

Jednou ze specialit univerzity je třísemestrální studijní program nazvaný Řízení lidských zdrojů a Evropská unie (Human Resources Management and the European Union). Ten je akreditován u prestižní organizace Foundation for International Business Administration Accreditation ( www.fibaa.org) se sídlem v německém Bonnu a švýcarském Curychu. Všichni vyučující v programu MBA jsou předními odborníky z akademického světa i z obchodní, případně výrobní praxe.

Kvalitní škola zpravidla klade důraz na výzkum. Nejinak je tomu v případě Univerzity Jana Amose Komenského. Studenti se mohou zapojit do vědeckých projektů nebo navrhnout vlastní výzkum, neboť škola se podílí na Národním programu výzkumu a za těmito účely čerpá finance i z programů Grantové agentury ČR a Evropské komise.

Více informací naleznete na www.ujak.cz

Podobné články