- RubrikaVZDĚLÁNÍ

UJAK hostil workshop k přípravě odborné publikace

5.4.2011

K dlouhodobým výzkumným tématům katedry Evropských hospodářsko-správních studií patří sociální stát. Za tím účelem získal kolektiv jejích pracovníků pod vedením PhDr. et JUDr. Jakuba Rákosníka, Ph.D. tříletý grant od Grantové agentury ČR nazvaný Formování a vývoj sociálního státu v Československu v letech 1918-1992 (GAČR 407/09/2087), jehož nositelem je Univerzita Jana Amose Komenského v Praze, s.r.o.

V návaznosti na tuto aktivitu se proto v pátek 25. března 2011 v prostorách hotelu Aramis uskutečnil workshop, na kterém byly prezentovány dosavadní výstupy autorského kolektivu a v rámci panelové diskuse projednáván plán závěrečné monografické práce Dějiny sociálního státu v Československu 1918-1992. Workshopu se se svými referáty účastnili kromě zástupců z Univerzity Jana Amose Komenského Praha také členové pracovního týmu z Filosofické fakulty UK, Univerzity Konstantina Filozofa v Nitře nebo Ministerstva práce a sociálních věcí. Následné panelové diskuse se účastnili přední znalci oboru například z Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, Sociologického ústavu AV ČR nebo Socioklubu Praha.

Článkové výstupy z workshopu budou publikovány na počátku roku 2012 a zájemci budou o jejich zveřejnění informováni na stránkách Univerzity Jana Amose Komenského.Výsledná přehledová monografie je plánována pro odevzdání do tisku na konci roku 2011.

autor: Jan Červenka UJAK