- Rubrika

Stíny socialistické minulosti? Jeden svět vyhlašuje soutěž

2.1.2008

Jeden svět na školách ve spolupráci s Lidovými novinami vyhlašuje literární soutěž na téma Stíny socialistické minulosti?

Zapojit se do ní mohou studenti středních škol a to tak, že zpracují na uvedené téma esej či reportáž. Maximální rozsah soutěžních textů je šest normostran. Texty soutěžící mohou zasílat do 31. 1. 2008 (rozhodující je datum poštovního razítka).

ESEJ, REPORTÁŽ NA TÉMA:
STÍNY SOCIALISTICKÉ MINULOSTI?
JAK OVLIVNIL TOTALITNÍ REŽIM ŽIVOT VAŠÍ RODINY? /*
JAK OVLIVŇUJE ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ MINULOST NAŠI SOUČASNOST?
JAK BY SE S OBDOBÍM TOTALITY MĚLA SPOLEČNOST VYROVNAT?
JAK POSUZOVAT MÍRU SELHÁNÍ A VINU KONKRÉTNÍCH OSOB?
MĚLI BYCHOM VYVOZOVAT NĚJAKÉ DŮSLEDKY SMĚREM KE KONKRÉTNÍM OSOBÁM?
NENÍ ŘEŠENÍM „TLUSTÁ ČÁRA“ ZA SOCIALISTICKOU MINULOSTÍ?

Autoři vítězných prací obdrží ceny 5 000 Kč (1. místo), 3 000 Kč (2. místo) a 2 000 Kč (3. místo). Výsledky soutěže budou vyhlášeny v rámci 10. ročníku filmového festivalu Jeden svět v březnu 2008.

Soutěžní práce (v tištěné podobě, s uvedeným názvem, jménem a věkem autora, adresou školy, třídou, e-mailovým a telefonickým spojením, označené na obálce nápisem „Jeden svět – literární soutěž“) se zasílají na adresu: Člověk v tísni, o. p. s., Sokolská 18, 120 00 Praha 2.