- RubrikaNEWS

Slavné osobnosti – Jan Opletal

1.1.2014

Byl to nevinný student. Ovšem stal se hrdinou. Jan Opletal se stal symbolem protinacistické demonstrace během německé okupace.

Narodil se 1. 1. v roce 1195 ve Lhotě nad Moravou. Obecnou školu vystudoval poblíž svého rodiště, v Nákli u Olomouce. Poté navštěvoval gymnázium v Litovli a a od roku 1936 studoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.

28. října 1939, v den výročí založení samostatného československého státu, proběhly v Praze protinacistické demonstrace a nepokoje. A Jan Opletal jako student se jich také účastnil.  Němci však demonstrace tvrdě potlačili. Jan Opletal byl vážně zraněn střelou do břicha a navzdory lékařské péči 11. listopadu zemřel.

Jeho pohřeb se stal jednou další demonstrací a 15. listopadu se ho zúčastnily tisíce studentů. Důsledkem této demonstrace bylo zavření všech českých univerzit a kolejí říšským protektorem Konstantinem von Neurathem. K tomu všemu bylo více než tisíc studentů posláno do koncentračního tábora Sachsenhausen a devět studentů bylo 17. listopadu popraveno.

Z důvodu připomenutí této události byl 17. listopad vyhlášen Mezinárodní unií studentů Světovým dnem studentstva. A jde o jediný světový den, který má kořeny v naší republice.

Ostatky Jana Opletala byly po pohřbu převezeny do rodného Nákla, kde mu byl později vztyčen také pomník. V řadě českých měst byly po Opletalovy pojmenovány ulice. Roku 1996 mu byl in memoriam propůjčen Řád T. G. Masaryka I. třídy.