- RubrikaNEWS

Rozhodli volby alkoholici?

4.6.2010

Komentátoři, analytici, politici, politologové a další podobné osoby se předhánějí ve vysvětlování toho, co se vlastně poslední týden před volbami stalo. Proč došlo k tak nečekanému zvratu voličských nálad, že to katapultovalo ODS-TOP09 k faktickému vítězství ve volbách a co způsobilo tak obrovský propad preferencí sociálních demokratů?

Aktivizace mladých lidí, aktivizace médií, která dovedla k dokonalosti metody, jakými lze ovlivnit masy, aktivizace Romů, kteří vyjádřili podporu sociální demokracii a dali jí tak polibek smrti, chyby vůdců sociální demokracie a naopak vynikající taktika a marketing jejich soupeřů. To všechno bude zkoumáno a hodnoceno.  Určitě bude také zkoumáno, jaké role sehrály různé zájmové skupiny a menšiny ve společnosti, ale na jednu mocnou lobby a zároveň velmi výraznou menšinu (menšinu?) se zapomíná. Jsou to alkoholici. Alkoholiků je v České republice údajně několik set tisíc. Pravděpodobně více než Romů a homosexuálů dohromady. Přesné číslo ovšem není známo, jde jen o odhady. Ne každý alkoholik skončí na léčení. Nevíme, kolik jich bojuje se svým zdravotním postižením osaměle, bez pomoci lékařů.

Jak se mohli alkoholici stát rozhodující silou ve volbách a zvrátit jejich zdánlivě jistý výsledek? Před volbami se objevilo tvrzení, že ČSSD hodlá zvýšit spotřební daň na alkohol. Údajně to skutečně měla v plánu. Ale ať už měla nebo neměla, alkoholiky a nestřídmé pijany, stejně jako hostinské( ti ale vesměs spadají do některé z  prvních dvou kategorií), výrobce alkoholu, ale i zaměstnance v pohostinství, pivovarech a likérkách tím musela poděsit pořádně. Vždyť už dnes jsou daně z alkoholu tak vysoké, že mnozí sociálně slabší alkoholici mají značné problémy s úhradou jiných nezbytných potřeb jako je např. nájemné, poplatky spojené s užíváním bytu ( pokud mají byt ), jídlo, nemluvě o luxusu jako jsou třeba hygienické potřeby či oblečení. Co mohou očekávat po uvažovaném zvýšení daně na alkohol?

Samozřejmě příslušníky této skryté, avšak zřejmě početné a vlivné menšiny takové uvažované opatření muselo odradit od podpory oranžové strany vzdor tomu, že její vůdce na ironických billboardech zadaných konkurencí sliboval pivo za dvě kačky a na některých stranických mítincích za tuto částku pak skutečně pivo za tuto výhodnou cenu bylo prodáváno.

Naproti tomu alkoholici a opilci viděli, že známý a oblíbený pivovarník podporuje vehementně pravici a studentům daruje pivo za jejich předpokládaně pravicový hlas. Někteří hostinští pak ohlásili, že za nepoužitý volební lístek pro levicovou stranu mají u nich hosté pivo zdarma. Navíc oficiální předseda druhé nejsilnější pravicové strany a skutečný lídr této partaje jsou známí svým velmi blízkým vztahem k alkoholu. Kníže téměř vždy působí jako by byl zrovna pod vlivem této chemické látky a Kalouska už Rath za jeho opilství ve sněmovně veřejně kritizoval. Takové drby pravděpodobně neunikly ani těm opilcům, kteří se o politiku nezajímají, ba dokonce ani těm, kteří se už nezajímají vůbec o nic kromě láhve.

To by možná samo o sobě nestačilo, aby to vytáhlo dostatečný počet ožralů z jejich poblitých pelechů, ale den před volbami se objevilo ono teď už proslulé a možná záměrně reklamní agenturou pracující pro TOP09 připravené video s opilým Kalouskem, který se na něm setkává s představiteli Pirátské strany. To byl onen okamžik, kdy si nejspíš mnozí opilci a alkoholici řekli: Ano, to je náš člověk, toho půjdu volit, ten rozumí mým problémům, ten je náš.

Ano, skutečně to mohlo být ono video, které rozhodlo o onom zázračném přírůstku volebních hlasů pro TOP09. Už jenom datum je pozoruhodné. Pouhý den před volbami, kdyby bylo zveřejněno týden před volbami, mnoha opilcům by se video a informace, kterou předává vykouřila z hlavy.

Jestli ale byl spot skvělým tahem TOP09 a její reklamní agentury, ukazuje to na neobvyklou odvahu a sebedůvěru vedení této strany. Ale odvaha a sebedůvěra byly vždycky Kalouskovými hlavními přednostmi. Dokonce byly významnější pro jeho kariéru než jeho jinak skvělé řečnické schopnosti a vynikající strategicko-taktické myšlení. Je ovšem pravda, že Kalouskova neobyčejná odvaha a sebedůvěra jsou do značné míry spíše než dílem přírody, dílem chemické stimulace. A chemik Kalousek k této stimulaci používá stejnou látku, kterou mnozí jiní používají ke svému sebezničení.

Je pravděpodobné, že pokud se Kalousek v blízké době neuchlastá nebo mu na následky otravy alkoholem nezačnou odumírat mozkové buňky v příliš velkém počtu, stane se za čas premiérem a za další čas prezidentem. Na tento úřad se sice v tuto chvíli jeví jako kandidát nejvýraznější Karel Schwarzenberg, ale ten jej vzhledem k věku a zdravotnímu stavu velmi těžko může zastávat po dvě funkční období.