- Rubrika

Prezident navštíval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy

17.11.2009

Návštěva se konala 16. listopadu.

Prezident Václav Klaus navštívil Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Stalo se tak den před 20. výročím Sametové revoluce. Prezident, který je mimo jiné také vysokoškolským profesorem ( přednášel na Národohospodářské fakultě VŠE ) po krátkém uvítání ze strany děkana Právnické fakulty prof. Gerlocha přednesl krátký projev, v němž mimo jiné řekl, že dominantním pocitem při oslavě tohoto výročí by měla být radost, kterou on vždy u všech oslavujících nevidí. Na pozdější dotaz z publika upřesnil, že pro něj velkou radostí byl pád komunismu jako systému, který byl od základu špatný. Hovořil o svém překvapení, když zjistil, že velkolepé oslavy v dnešním Německu jsou oslavami pádu Berlínské zdi, zatímco on se domnívá, že by měly být oslavami konce komunismu a příchodu svobody.

Upozornil také na existenci různých nových –ismů, které mohou být pro svobodu a demokracii reálnějším nebezpečím. „Já se nedomnívám, že by mohla znovu zvítězit kupříkladu nacistická ideologie, ale mohou přijít jiné –ismy, které nyní můžeme vnímat jako přívětivější ( protože s jejich nadvládou zatím nemáme zkušenost ( pozn. autora ) ), ale které reálným nebezpečím mohou být.

Na dotaz, zda zvažoval v souvislosti s Lisabonskou smlouvou, s níž hrubě nesouhlasí, případnou demisi, připustil, že v jistých chvílích se i takovou krajní možností zaobíral. Onou výhybkou, však nebyla smlouva Lisabonská, ale už Maastrichtská na podzim 1991, do které my jsme neměli možnost zasahovat. Ostatně jsme byli tehdy mimo Unii, navíc jsme v souvislosti s transformací měli jiné starosti. Lisabonská smlouva je jen další stupínek, na cestě, kterou vytýčil Maastricht.

V přeplněné aule právnické fakulty bylo možno zahlédnout kromě studentů také některé známé osobnosti českého veřejného života, např. ekonoma Miroslava Ševčíka, děkana Národohospodářské fakulty VŠE Jiřího Schwarze, a některé další.

Projev prezidenta byl poněkud odlehčený příjemným humorem a lehkou ironií, tedy vlastnostmi, které jsou mu vlastní a i díky nimž během celé své politické dráhy dokázal získat tak velké množství stoupenců.

Prezident také neopomněl pozvat přítomné studenty na autogramiádu své nové knihy.

foto: Marek Švadlena