- RubrikaVZDĚLÁNÍ

Představujeme vysoké školy – Západočeská univerzita

18.2.2014

Dnes si představíme plzeňskou Západočeskou univerzitu, kterou nechvalně proslavili její rychlostudenti.

Západočeská univerzita disponuje 9 fakultami, na kterých studuje kolem 15 tisíc studentů a také Ústavem jazykové přípravy. Zmíněnými fakultami jsou to Fakulta aplikovaných věd, Fakulta ekonomická, Fakulta elektrotechnická, Fakulta filozofická, Fakulta pedagogická, Fakulta právnická, Fakulta strojní, Fakulta zdravotnických studií a Fakulta umění a designu. Rozptyl je tedy velmi široký a vybere si opravdu každý.

Na této univerzitě máte možnost studovat v bakalářských, magisterských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech, a to ve dvou formách studia – prezenční i kombinované.

Škola je rovněž zapojena do mezinárodních projektů, namátkou můžeme jmenovat Erasmus, Comenius nebo Leonardo da Vinci a může se chlubit více než dvaceti partnerskými univerzitami v různých částech světa. V létě můžete využít i nabídku tzv. letních škol, které univerzita nabízí – Mezinárodní letní jazyková škola, Art Camp, Letní škola arabského jazyka a Ivritu nebo JuniorFEL.

Co se týče studentských organizací, najdete na ZČU jak ty mezinárodní (AIESEC, IAESTE, AEGEE), tak i organizace lokální – SUS (servis pro vysokoškoláky, organizování kulturních, sportovních a zábavných akcí), ELSA (asociace studentů práv) nebo ISC (pomoc zahraničním studentům v aklimatizaci). Na škole rovněž působí studentský informační server nebo studentské rádio.

Přijímací řízení probíhá přímo na fakultách, na které se uchazeč hlásí, a tedy všechny podrobné informace najde na jejich stránkách. Většinou se konají formou písemného testu, případně absolvováním testů SCIO. Podmínkou přijetí na některých oborech je úspěšné složení ústní nebo talentové zkoušky.

V nedávné době bylo dobré jméno univerzity poškozeno tzv. rychlostudenty, kteří získali diplom v rekordně krátkém čase. Nicméně na kvalitě výuky jí to určitě nesebralo a pro mnoho uchazečů bude tou správnou volbou.

Více informací na oficiálních stránkách ZČU.

Michaela Marková

Vždycky bylo mým snem stát se novinářkou. Tak proč ne u mezinami.cz? :-)