- RubrikaVZDĚLÁNÍ

Představujeme vysoké školy – Univerzita Tomáše Bati

19.2.2014

Dnes se vydáme do obuvnického města Zlína, kde sídlí Univerzita Tomáše Bati, kterou si dnes představíme.

Univerzita Tomáše Bati navázala na existenci Fakulty technologické VUT. Ta ve Zlíně existovala od roku 1969. Nynější univerzita zažila svou slavnostní inauguraci 16. května 2001. V tento den byl inaugurován i její první rektor. Svým budoucím studentům nabízí vzdělání na šesti fakultách – Fakulta technologická, Fakulta managementu a ekonomiky, Fakulta multimediálních komunikací, Fakulta aplikované informatiky, Fakulta humanitních studií a Fakulta logistiky a krizového řízení.

Na těchto fakultách si uchazeč může vybrat mezi bakalářskými, magisterskými a doktorskými studijními programy a studovat lze technické, ekonomické, humanitní, umělecké nebo zdravotnické disciplíny. Studium na UTB je možné v prezenční i kombinované formě a řada studijních oborů je akreditována a vyučována i v anglickém jazyce.

Univerzita také nabízí téměř sto kurzů v rámci celoživotního vzdělávání a přes třicet kurzů na univerzitě třetího věku. Podmínky přijímacího řízení má každá fakulta své vlastní. Podívejme se nyní v krátkosti na podmínky pro přijetí u některých fakult.

Fakulta technologická – fakulta přijímá pouze elektronickou přihlášku, jejíž zkrácenou verzi je nutno vytisknout a doručit na adresu fakulty. Přijímací zkoušky pro bakalářské obory jsou prominuty.

Fakulta managementu a ekonomiky – zde je podmínkou přijetí k bakalářskému studiu řádné ukončení střední školy a úspěšné absolvování Národních srovnávacích zkoušek, které vypisuje společnost Scio.

Fakulta multimediálních komunikací – i zde je nutné podat elektronickou přihlášku a její zkrácenou a vytisknutou verzi doručit na adresu fakulty. Přijímací zkouška na této fakultě je dvoukolová – v prvním kole je nutné složit talentovou zkoušku, druhé kolo se skládá z písemné, tvůrčí a ústní zkoušky.

Fakulta humanitních studií – ke studiu budou přijati uchazeči s ukončeným středoškolským vzděláním, kteří úspěšně složí Národní srovnávací zkoušky z předmětu stanoveného dle studijního oboru.

Ve Zlíně je možné celoročně navštěvovat kulturní i sportovní akce, pro studenty je k dispozici mnoho hospůdek a kavárniček, plavecké bazény, zimní stadiony nebo sportovní haly.

Více informací o studiu a o životě ve Zlíně naleznete na webových stránkách UTB.

Michaela Marková

Vždycky bylo mým snem stát se novinářkou. Tak proč ne u mezinami.cz? :-)