- RubrikaVZDĚLÁNÍ

Představujeme vysoké školy – Univerzita Palackého

27.1.2014

Dnes všem budoucím vysokoškolákům představíme další vysokou školu, a to Univerzitu Palackého v Olomouci.

Tato vysoká škola je jednou z nejstarších u nás, založena byla už v 16. století. Na Moravě je dokonce nejstarší, v rámci republiky pak zaujímá druhé místo.

Strukturu univerzity tvoří celkem osm fakult, a to právnická, cyrilometodějská teologická, lékařská, filozofická, přírodovědecká, pedagogická, tělesné kultury a zdravotních věd. V současné době studuje na univerzitě více než 24 tisíc studentů. Podmínky přijímacího řízení si stanovuje každá jednotlivá fakulta. Škola nabízí vzdělání v bakalářských, magisterských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech.

Univerzita Palackého nabízí svým studentům i možnost účasti v některém ze studentských spolků, které při univerzitě působí. Namátkou můžeme jmenovat třeba AIESEC Olomouc, Liga posluchačů Právnické fakulty UP a další.

Olomoucká škola se může pochlubit i mnoha významnými absolventy, například chirurgem Bohdanem Pomahačem, politikem Ivanem Langerem nebo literátem Bohuslavem Balbínem.

Pokud byste do Olomouce rádi, ale chcete s sebou mít i někoho blízkého, není nic jednoduššího než nechat vyplnit babičku přihlášku na univerzitu třetího věku. Zde se přijímací zkoušky nekonají a vzdělání je určeno lidem starším 50 let.

Chcete-li studovat vysokou školu s tradicí, kterou Univerzita Palackého nepochybně disponuje, neváhejte a vyplňte svou přihlášku. Čas se krátí!

Bližší informace naleznete na oficiální webové stránce univerzity.

Michaela Marková

Vždycky bylo mým snem stát se novinářkou. Tak proč ne u mezinami.cz? :-)

Podobné články