- RubrikaVZDĚLÁNÍ

Představujeme vysoké školy – České vysoké učení technické, Vysoké učení technické

24.1.2014

V našem dnešním představování se zaměříme rovnou na dvě vysoké školy, a to České vysoké učení technické, které sídlí v Praze a na Vysoké učení technické sídlící v Brně.

Začněme ČVUT. Jak již bylo řečeno, sídlí v našem hlavním městě. Univerzita byla založena v roce 1707 a patří k nejstarším a největším technickým vysokým školám v Evropě. ČVUT se skládá z osmi fakult – stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství a informačních technologií. V současné době na univerzitě studuje více než dvacet tisíc studentů. Pro zájemce o studium je připraveno 419 studijních oborů uskutečňujících se ve 105 studijních programech. ČVUT nabízí bakalářské obory na tři nebo čtyři roky, magisterské obory na jeden a půl a dva roky, které jsou zakončené titulem Ing. nebo Ing. arch. a doktorské programy, které absolvent ukončí po třech nebo čtyřech letech titulem Ph. D. Některé studijní obory jsou nabízeny i v cizím jazyce. Přijímací zkoušky jsou zpravidla ve formě písemného testu, na fakultě architektury se připravte i na talentovou zkoušku. Při splnění některých podmínek můžete být přijati i bez přijímacích zkoušek.

VUT je nejstarší vysokou školou sídlící v Brně. Založena byla v roce 1899 a je veřejnou vysokou školou. Stejně jako ČVUT i brněnská univerzita je školou, která je zaměřena zejména na technické vědy, svým zájemcům o studium nabízí ale i vzdělání v oblasti věd ekonomických a uměleckých. Výuka se uskutečňuje na osmi fakultách – architektury, chemické, elektrotechniky a komunikačních technologií, informačních technologií, podnikatelské, stavební, strojního inženýrství a výtvarných umění. Krom fakult disponuje univerzita také dvěma vysokoškolskými ústavy – ústavem soudního inženýrství a ústavem sportovních aktivit. VUT nabízí vzdělání v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech.

Pokud jsi technicky zaměřený a láká tě život ve velkém městě, rozhodně je ČVUT nebo VUT jasnou volbou!!!

Podrobné informace o přijímacím řízení a jednotlivých součástech obou škol najdete na jejich oficiálních webových stránkách – ČVUT nebo VUT.

Michaela Marková

Vždycky bylo mým snem stát se novinářkou. Tak proč ne u mezinami.cz? :-)

Podobné články