- Rubrika

Přednáška přerostla v aféru

31.1.2008

Na samém počátku to měla být další z mnoha poučných přednášek, vše se ale změnilo v obrovskou aféru celostátních rozměrů. Dne 24. 1. 2008 se na Obchodní akademii Heroldovy Sady v Praze konala u příležitosti výročí holocaustu přednáška právě k tomuto tématu.

Jsem studentkou této školy a tak mi připadá vhodné se k celé věci postavit čelem a alespoň takto bránit svou školu a její vedení.

Nápad se zrodil v hlavách studentů i profesorů, kteří tuto akci přijali s nadšením, protože informací k tomuto tématu nikdy není dost, a bohužel je stále hodně lidí, kteří o této smutné době skoro nic nevědí. Celá akce se tedy promyslela, a nakonec byli pozváni účastníci holocaustu, kteří přežili koncentrační tábory v Osvětimi, historik, a také příslušník nacionalistické strany Jan Skácel.

Přednáška byla opravdu zajímavá. Vše probíhalo poklidně a všichni se zájmem sledovali vyprávění všech účastníků.

Nyní se ovšem vše dostalo na veřejnost, tímto tématem začala zabývat média a Česká školní inspekce, která tuto skutečnost prošetřuje a vyvodí z toho patřičné důsledky. V nejhorším případě by mohlo dojít i k odvolání vedení školy. Nacionalisté na půdě školy a ještě v přítomnosti obětí je přece neslýchané! Někteří dokonce tvrdí, že OA podporuje nacionalismus a ztotožňuje se s jeho názory.

Nikdo z profesorů či žáků na této přednášce však nevidí problém. Šlo prostě o to, aby se na věc udělal náhled z různých úhlů. A z mého pohledu by odvolání ředitele bylo opravdové svinstvo.
Oficiální články k tomuto tématu najdete na:
http://tyden.cz/rubriky/domaci/
antisemita-na-diskuzi-ve-skole-tema-holocaust_41014.html
a nebo v Mladé frontě dnes z 31. 1. 2008 s přílohou Praha. Název článku je: Diskuse o holocaustu musejí školy hlásit