- RubrikaNEWS

Poplatky za smog senátoři možná obnoví – ale osvobodí Prunéřov a jiné důležité viníky

14.3.2012

Senát zítra rozhodne o osudu zákona o ochraně ovzduší, včetně kontroverzního zrušení poplatků za vypouštění škodlivin. Ekologické organizace apelovaly na senátory, aby do zákona vrátili původní návrh poplatků schválený vládou.

Ekologické organizace proto stále apelují na senátorky a senátory, aby do zákona vrátili původní návrh poplatků, jak jej schválila vláda. Příslušný pozměňovací návrh mohou předložit na zítřejším plenárním zasedání Senátu.

Poplatky se podle návrhu, který ve středu ráno schválil senátní výbor odpovědný za životní prostředí, nebudou na Prunéřov vztahovat poté, co do něj ČEZ instaluje chystanou zastaralou technologii na úrovni osmdesátých let. Umožní totiž znečišťovatelům, aby se při splnění nepříliš přísných kritérií placení poplatků vyhnuli.

Původní návrh vlády podporuje i expertní komise Akademie věd ČR nebo Vědecká rada Ministerstva životního prostředí (MŽP). Ten byl již kompromisem mezi doporučením expertů a zájmy průmyslu. Proto Greenpeace, Hnutí DUHA a Zelený kruh prosazují, aby senátoři neustupovali dále lobbistům několika velkých firem na úkor zdraví každého z nás – a nepřijímali měkčí návrhy.

Senátní výbory zatím předložily pouze dvě varianty, jak placení poplatků upravit. Pokud by zůstalo u nich, nezbylo by senátorům, než buď posvětit zrušení poplatků schválené ve sněmovně, přiklonit se k dnes schválenému kontroverznímu návrhu výboru pro územní rozvoj a životní prostředí, nebo se přiklonit k variantě, kterou včera schválil hospodářský výbor a jež je ještě horší.

„Znečišťovatelé způsobují vypouštěním škodlivin každoročně škody až ve výši 150 miliard. Stávající poplatky představují jen promile či jednotky procent těchto nákladů, které jsou hrazeny z našich daní, nebo je zaplatíme zhoršeným zdravím. Senátoři by měli vrátit na stůl návrh v té podobě, jak jej navrhla vláda,“ řekl Jan Freidinger z Greenpeace ČR.

Vědecká rada MŽP uvedla, že poplatky činí méně než 0,5 % tržeb dotčených podniků, takže prakticky nezdražují jejich výrobky a nesnižují jim konkurenceschopnost. Výše poplatků se nezměnila od devadesátých let. Nejenže neodrážejí vzniklé škody, ale ztratily i svůj motivační charakter. Podnikům se vyplatí používat zastaralé technologie a platit poplatky, které jsou ve srovnání s jejich zisky nicotné. Expertní studie vypracované pro MŽP navrhovaly nárůst sazeb několikanásobně vyšší, než výsledný vládní návrh, který již zohlednil zájmy požadavky velkých znečišťovatelů.

„Poplatky musí největší viníky smogu motivovat, aby přešli na chytré technologie a vyčistili výrobu. Pokud ale jejich sazby zůstanou směšně nízké jako doposud, lidé na Ostravsku budou nadále dýchat katastrofálně špinavý vzduch. Senátoři by udělali nejlépe, pokud by schválili původní vládní návrh, který několik let propočítávali experti a byl kompromisem s požadavky průmyslových podniků,“ řekl Vojtěch Kotecký z Hnutí DUHA.

„Jak chtějí politici přesvědčit domácnosti k šetrnějšímu vytápění, když udělí pardon z poplatků největším znečišťovatelům, jako je hnědouhelná elektrárny Prunéřov?“, ptá se Daniel Vondrouš ze Zeleného kruhu.

Podrobné informace k novele zákona naleznete v informačním listu Zeleného kruhu.