- RubrikaNEWS

Pětina lidí přehlíží šikanu

27.9.2010

Šikana na školách je dlouhodobý problém, kterým se každým rokem zabývá většina českých škol. O tom, že se šikana stále rozšiřuje, není pochyb. Vymoženosti dnešní doby ke svému zneužití vůči obětem téměř vybízí. Dnes už se šikana neobjevuje jen ve formě fyzického násilí, ale stále častěji v za pomoci moderních technologií. Příkladem jsou například s touto problematikou již mnohokrát spojované mobilní telefony a nově se mluví o nebezpečných internetových komunitních serverech. V těchto případech jde o takzvanou kyberšikanu.

Významným problémem poslední doby je však také lhostejnost lidí, kteří jsou svědky šikany. Na základě naši ankety jsme zjistili, že více než jedna pětina lidí by šikanu vůbec neřešila, kdyby na ni přišla. Tři procenta dotázaných by se dokonce k šikanování přidala. Přestože bezmála tři čtvrtiny respondentů by šikanu nahlásilo, není-li odpor k šikaně stoprocentní, jen tak se ji vymítit nepodaří. Ředitelé škol patří k lidem, kteří šikanu řeší. Proto se někteří uchylují i k takovým kontroverznostem, jako je zavádění průmyslových kamer do škol. Ani to však šikanu nevymýtí.

S náznaky šikany se postupem času setkáváme u stále mladších dětí. Podle pedagogů je možné ji sledovat již na prvním stupni. Rodiče však často vůbec nic netuší. Mnohdy si totiž ani šikanovaní jedinci nechtějí skutečnost, že k šikaně dochází, přiznat. Velký vliv na rozvoj šikany mají počítačové hry či drastické filmy. Ty totiž u dětí rozvíjí agresivitu. Do té doby, než budou všichni při eliminaci šikany spolupracovat, bude pokus o odstranění tohoto jevu jen zoufalým bojem pedagogů, rodičů a ředitelů škol.

Tomáš Kabát

Rozhlasový reportér a moderátor, zaměřený zejména na zpravodajství a interview. Zabývá se převážně kulturou, školstvím a politikou. K diktafonu nebo před kameru si zve zajímavé osobnosti i pro interview. Jeho hosty byli například Václav Moravec, Evžen Tošenovský, Helena Třeštíková, Radim Jančura nebo Jakub Železný. Od mládí přispíval zejména jako bloger na blog.idnes.cz, nyní studuje publicistiku. Absolvoval také měsíční stáž ve zpravodajství České televize. S redakcí Mezinami.cz se dostal do styku při 44. mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech. Opět na festivalu, však o rok později, se stal členem týmu Mezinami.cz.