- Rubrika

Od středy probíhá festival Karneval rozmanitosti – Dialog kultur 2007

9.11.2007

Pětidenní festival Karneval rozmanitosti — Dialog kultur 2007, který pořádají společnost Člověk v tísni a Multikulturní centrum Praha, si klade za cíl upozornit na šest základních typů diskriminace (diskriminace na základě pohlaví/genderu, věku, sexuální orientace, rasy a etnického původu, zdravotního postižení nebo náboženství a víry).

Festival začal ve středu 7. listopadu a potrvá do neděle 11. listopadu. Kromě projekcí dokumentárních filmů a sociálních spotů se v průběhu pěti dnů uskuteční řada worskshopů (možnost vyzkoušet si jaké je to být nevidomým či být na vozíčku), tematické fotografické výstavy (cyklus „Člověk a stáří“ Jindřicha Štreita, soubory ze soutěže Dokumentární fotografie a diskriminace), koncerty (HaChucpa, the Tap Tap, Pio Squad, Reskata a další), soutěže (polévková soutěž zástupců menšin a cizinců), multikulturní odpoledne pro děti, literární maraton (Svatava Antošová, Alexandra Berková, Petr Haken, Vladimír Oláh a další), „živá“ knihovna, divadlo (divadelní soubor Rozkoš, Mamaya Papaya) a další aktivity. Karneval rozmanitosti — Dialog kultur 2007 bude probíhat v Paláci Lucerna a v přilehlých pasážích. Po celou dobu festivalu budou uvedené prostory bezbariérové. Vstup na projekce činí 70 korun za den, ostatní akce jsou zdarma.

Karneval rozmanitosti – Dialog kultur 2007 je součástí Kampaně na podporu rovných příležitostí pro všechny v České republice, která je podporovaná Evropskou komisí a Vládou ČR a také Ministerstvem kultury ČR.

Více na: www.mkc.cz

Podobné články