- RubrikaKULTURA

Ocenění Knihovna roku dostaly instituce z Rapotína a Kroměříže

19.1.2017

Knihovnou roku 2016 se stala Obecní knihovna v Rapotíně na Šumpersku. Zvítězila v kategorii základní knihovna. Knihovna cenu dostala za mimořádně rozsáhlé a rozmanité kulturní a vzdělávací aktivity pro všechny skupiny obyvatel v obci i za kultivované prostředí, kde se odehrávají.

V kategorii informační počin si titul Knihovna roku 2016 z Prahy odvážejí zástupci Knihovny Kroměřížska. Porota je ocenila za průkopnické prosazení biblioterapie. Obě ceny jsou spojené s odměnou 70.000 korun. Součástí dnešního předávání cen bylo též ocenění Městská knihovna roku 2016, kterou vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků. Zvítězila Městská knihovna Sedlčany. „Ocenění je především připomenutím toho, že je neustále nutné mezi lidmi propagovat čtení, čtenářství, knihy či další nosiče informací – a tudíž i knihovny. Jejich význam v našem životě je neoddiskutovatelný, a to zvláště v dnešní přetechnizované, a tím i poněkud ‚odlidštěné‘ době,“ řekl při předávání cen ministr kultury Daniel Herman.

Ocenění Knihovna roku se uděluje k ohodnocení dlouhodobých zásluh o rozvoj knihovnictví v obcích a mimořádného přínosu k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb.

V kategorii základní knihovna ministr udělil ještě diplomy. Dostaly je Obecní knihovna Boršov nad Vltavou v Jihočeském kraji za vynikající spolupráci knihovny s obcí a efektivní naplňování role obecního centra kultury a vzdělávání a Obecní knihovna Batňovice v Královéhradeckém kraji za systematickou a koncepční práci v oblasti veřejných knihovnických a informačních služeb a mezigenerační aktivity knihovny v obci. Ve druhé kategorii diplom dostaly Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích a Moravská zemská knihovna v Brně.

Letos byla v rámci ceremoniálu udělena i Cena za přínos k rozvoji české kultury. Dostal ji emeritní ředitel Parlamentní knihovny Karel Sosna. Jeho zásluhy podle ministra spočívají zejména v transformaci Parlamentní knihovny z tradiční podoby do moderního knihovnicko-informačního pracoviště a založení společné digitální knihovny parlamentních knihoven zemí V4.