- Rubrika

Nejlepší projekty původních českých animovaných filmů 2008

15.12.2008

Společnost AniFest s.r.o., která každoročně pořádá mezinárodní festival animovaných filmů, ve snaze podpořit vznik vysoce kvalitních původních českých animovaných filmů vyhlásila dne 1. srpna 2008 scenáristickou soutěž „Nejlepší projekty původních českých animovaných filmů 2008“.

Letošní soutěž byla vypsána jako scenáristická. Pořadatele k tomu vedly dva důvody: jedním byla všeobecně pociťovaná krize témat, krize dobrých scénářů, absence dramaturgické spolupráce a práce na literární přípravě filmu. Druhým byly – proč to nepřiznat – omezené finanční prostředky.

Soutěžilo se na území České republiky, lhůta pro podávání přihlášek k účasti v soutěži (soutěžní období) byla od 1. 8. 2008 do 31. 10. 2008 do 16.00 hodin.

V průběhu tohoto období přihlásilo 9 autorů svých 11 scénářů.

Scénáře, které podle statutu soutěže obsahovaly výtvarné návrhy a předběžný rozpočet a byla v nich uvedena i jména výtvarníka a autora hudby, posuzovala odborná porota ve složení:

František Jurišič, VŠMU Bratislava; Marie Kratochvílová, Institut animované tvorby; Jiří Kubíček, FAMU; Michaela Pavlátová, režisérka; Vlasta Pospíšilová, režisérka; Uroš Trefalt, režisér.

Porota se sešla dvakrát, 12. listopadu a 8. prosince. Při druhé schůzce se téměř jednomyslně rozhodla ocenit tři z předložených scénářů.

Porota scenáristické soutěže Nejlepší projekty původních českých animovaných filmů 2008 pořádané společností AniFest s.r.o / Institutem animované tvorby na svém zasedání dne 8. 12. 2008 ocenila tyto soutěžní scénáře (bez pořadí):

Kronika Oldřicha S.
Autoři: Jana Jurníčková a Rudolf Šmíd
Zdůvodnění poroty: Zajímavý pokus prezentovat „velké dějiny“ posledních 25 let očima kronikáře malé obce.

Bramborová pohádka
Autorka: Nina Rutová
Zdůvodnění poroty: Moderní pohádka s poezií, morálkou i étosem.

Překvapení
Autor: Pavel Koutský
Zdůvodnění poroty: Přesná a úderná agitka proti týrání zvířat.