- RubrikaKULTURA

Nejlepší knihovna roku bude ministrem udělena i letos

13.8.2013

V rámci týdne knihoven se bude konat velké množství doprovodných akcí. Jednou z nich bude také Cena Knihovna roku 2013.

Ta se uděluje k ohodnocení dlouhodobých zásluh o rozvoj knihovnictví v obcích nebo mimořádného přínosu k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb. Cenu Knihovna roku uděluje ministr kultury České republiky na základě nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělovaných ministerstvem kultury.

Již počtvrté se také bude konat soutěž o nejlepší Městskou knihovnu roku 2013. Cílem soutěže je ocenit nejlepší české knihovny, které jsou provozovány či zřizovány městy, a motivovat je k rozšíření a zkvalitnění veřejných knihovnických a informačních služeb.