- Rubrika

Mladí lidé mají možnost pracovat na dobrovolnických projektech v rozvojových zemích

3.12.2007

INEX-Sdružení dobrovolných aktivit nabízí možnost vyrazit v roce 2008 jako dobrovolník na tříměsíční projekt do Vietnamu, Mongolska, Zambie, Keni nebo Nigérie v rámci programu GLEN. O co v tomto programu běží?

˙ Ve dvojici s kolegou z Německa působíte tři měsíce na projektu v rozvojové zemi jako dobrovolník
˙ Před odjezdem na projekt absolvujete dva týdenní přípravné semináře, které vám pomohou lépe se orientovat a žít v rozvojové zemi
˙ Po návratu z projektu jste zapojeni do projektů rozvojového vzdělávání, realizujete vlastní aktivity rozvojově vzdělávacího charakteru

Podmínkou účasti je úspěšné absolvování výběrového řízení. Uzávěrka písemného přihlašování je 31. ledna 2008!

K tomu, abyste se mohli hlásit musíte splňovat následující podmínky:
– je vám 21-29 let
– máte velmi dobrou znalost angličtiny (kromě komunikace s tandem partnerem a místní organizací, budete angličtinu potřebovat také na přípravných seminářích, které probíhají v angličtině)
– účastí v GLENu se zavazujete k zapojení se a/nebo organizaci ponávratových aktivit zaměřených na zvýšení povědomí veřejnosti o globálních problémech (vycházející ze zážitků, ! které máte)
– máte silnou motivaci k účasti na projektu (plně rozumíte programu GLEN a tomu čemu se svou účastí zavazujete)
– máte schopnosti a kvalifikaci odpovídající požadavkům daného projektu (např. studium daného oboru, praxe v rámci školy, dobrovolnictví apod.)
– máte základní přehled o rozvojové spolupráci, rozvojovém vzdělávání, hlavních aktérech v této oblasti (v ČR, i ve světě), o mezinárodních vztazích a mezinárodních dohodách souvisejících s tématem

Hrazena je vaše účast na 2 přípravných a 1 ponávratovém semináři. Dostáváte také příspěvek na cestovné a stravné, víza, očkování a pojištění, ze kterého si hradíte letenku a náklady, které máte během vašeho pobytu na projektu (ubytování, stravování apod.)

Více informací k přihlašování, k programu GLEN a k tomu, co musíte splňovat a kam se můžete hlásit na www.inexsda.cz.