- RubrikaKULTURA

Jaký mají evropští čtenáři a veřejnost názor na knihovny – část první

22.10.2013

Veřejné knihovny v Evropské unii plní v obcích a městech významnou úlohu. Zajišťují bezplatný přístup k informacím, poskytují kvalifikovanou podporu svým uživatelům a nabízí prostor pro setkávání veřejnosti.

Dnes zažívají někteří Evropané první zkušenost s počítači nebo internetem právě ve veřejné knihovně a pro některé lidi může být knihovna jediné místo, kde mají k ICT přístup, aniž by museli platit poplatky. Ukazuje se, že přístup k ICT prostřednictvím veřejných knihoven může přispívat k uskutečnění konkrétních opatření pro růst, vzdělávání a soudržnost s vazbou na cíle strategie Evropa 2020, jako jsou digitální dovednosti, neformální a informální vzdělávání, podpora kvalifikovaných pracovních sil a zprostředkovávání pracovních příležitostí.

Nadace Billa a Melindy Gatesových pověřila nezávislou společnost pro průzkum veřejného mínění TNS provedením průzkumu v 17 zemích EU k identifikaci názorů na využívání veřejných knihoven a způsobů jejich využívání. Cílem průzkumu bylo porozumět tomu, jaký mají veřejné knihovny v EU vliv na život svých uživatelů. Průzkum byl na začátku tohoto roku dokončen a byly publikovány jeho výsledky. Základní údaje zjištěné průzkumem:

  • Na průzkumu participovalo více než 40 000 respondentů z celé EU
  • V EU působí 63 000 veřejných knihoven
  • ČR má nejhustší síť knihoven v EU 5,1 knihovny na 10 000 obyvatel (průměr EU 1,3 knihovny/10000 obyv.)
  • Knihovny v EU využilo za jeden rok 23 % populace, tj. cca 97,3 mil. obyvatel
  • ČR vydává ročně 15 EUR na obyvatele na činnost knihoven (Portugalsko 6 EUR/obyv., Dánsko 65 EUR/obyv.)
  • 69 % domácností v ČR má připojení k internetu (Bulharsko 45 %, Nizozemí 94 %)
  • 17 % dospělých v ČR využilo za poslední rok internet a informační technologie v knihovnách
Podobné články