- RubrikaKULTURA

Jaký mají evropští čtenáři a veřejnost názor na knihovny – část druhá

25.10.2013

V úterý jsme Vám přinesli první část výzkumu Nadace Billa a Melindy Gatesových. Průzkum se konal v 17 zemích EU k identifikaci názorů na využívání veřejných knihoven a způsobů jejich využívání. Cílem průzkumu bylo porozumět tomu, jaký mají veřejné knihovny v EU vliv na život svých uživatelů. Průzkum byl na začátku tohoto roku dokončen a byly publikovány jeho výsledky. Tady je jejich druhá část.

  • Hlavní důvody, proč lidé používají veřejný internet v knihovnách: Bezplatný internet (33 %), Nemá počítač (19 %), Nemá přístup k internetu (18 %), Komunikace s přáteli a rodinou (12 %), Potřeba podpory pracovníků knihoven (10 %)
  • Spokojenost s počítači a internetem v knihovnách vyjádřilo 92 % respondentů
  • Nejvýznamnější službou knihoven je půjčování knih (92 % respondentů), Bezplatný přístup k internetu (40 %), Bezplatné používání počítačů (38 %), Školení počítačové gramotnosti (30 %)
  • 36 % respondentů se domnívá, že veřejné knihovny by měly být lépe financovány (EU 40 %)
  • 34 % respondentů využilo v posledním roce nabídky knihoven na besedy, přednášky, školení ICT gramotnosti, poradenství i při hledání zaměstnání
  • 54 % respondentů využilo podpory kvalifikovaných pracovníků knihovny při kopírování, skenování, použití počítače, internetu a při vyhledávání informací
  • 70 % respondentů kladně hodnotí všeobecnou přístupnost knihoven, 67 % oceňuje přístup k informacím prostřednictvím knihoven, 65 % respondentů hodnotí knihovny jako příjemné a přátelské, 56 % oceňuje politickou neutrálnost knihoven

Poslední, a velmi zajímavou informací je to, že v České Republice působí 5 408 veřejných knihoven. Jak to tedy vypadá, v Čechách se knihovnictví drží na velmi vysoké úrovni.