- Rubrika

Jak se kope díra do světa…

27.12.2009

Krok první: Najdeme si vše o dírách. (Pozn. autora: Nejvíce informací nám pravděpodobně poskytne wikipedie, avšak tyto informace je důležité překontrolovat. Obzvláště je nutné překontrolovat definici díry.)

Krok druhý: Seženeme potřebné náčiní k vykopání díry (Pozn. autora: Opět jako zdroj informací navrhuji použít wikipedii. Přece jenom, víc hlav víc ví a zde je počet hlav téměř úměrný počtu uživatelů internetu. Přesto navrhuji nalezené informace konzultovat, některé hlavy mají čas od času tendenci šířit nepravdivé informace o načiní potřebnému k vykopání díry!) Kdo nesežene dané náčiní, může použít ruce. (Pozn. autora: Vaše díra bude pravděpodobně menší než díry ostatních a pokud nemáte ruce jako jeden z mála obrů, kopání Vám zabere velice dlouhý časový úsek.

Krok třetí: Vyhledáme definici světa a způsob jakým svět najít. (Pozn. autora: Vzhledem k tomu, že jsem se již vyjádřil k vhodnému zdroji informací, nebudu Vás dále přerušovat ve čtení tohoto návodu. Pokud Vás však přesto na cestě k vědění něco zarazí, můžete mne kontaktovat na emailové adrese: nevim_jak_mam_vykopat_diru_do_sveta@autor.cz)

Krok čtvrtý: Najdeme svět. (Pozn. autora: Pro vtipálky, kteří se budou snažit zneužít můj výše zmíněný email k laciným či nevhodným žertům, mám připraveno speciální překvapení.)

Krok pátý (volitelný): Při nedostatku informací o činnosti kopání, každému doporučuji, aby si sehnal doplňující informace – nám již jistě důvěrně známým způsobem. (Pozn. autora: Pokud hýříte informacemi o kopání a sami sebe nazýváte profesionály kopáči, doporučuji tento volitelný krok přeskočit. Nerad bych, aby jste se zbytečně zdržovali při kopání díry do světa.)

Krok šestý: Začneme s kopáním díry do světa pomocí dostupného náčiní. (Pozn. autora: Při shledání tohoto úkonu příliš pracným, mne můžete kontaktovat na emailové adrese: shanim_nekoho_kdo_za_mne_vykope_diru_do_sveta@autor.cz – tato nabídka platí pouze pro movité zákazníky a do vydání posledního vtipálka uvězněného v mém přepychovém sklepě, který za Vás díru vykope.)

Krok sedmý: Skončíme s kopáním. (Pozn. autora: K tomuto kroku není třeba žádných poznámek.)

Krok osmý: Zkontrolujeme, zda parametry našeho výtvoru odpovídají definici díry. (Pozn. autora: Některým z Vás se může zdát tento krok jako naprosto nesmyslný, avšak opak je pravdou. Díru je třeba zkontrolovat. Jsou totiž známy i případy kopáčů, kteří místo díry vykopali spíše tunel. Obzvláště nehezké překvapení čekalo na ty, kteří se protunelovali až k ostrovům Bahamským nebo Seychelským. Poté se jim především zastesklo po krajině domovské a dále po nepřívětivém mrazivém počasí. Místo toho, museli snášet každodenní nápor slunečních paprsků, nepřirozené hnědnutí kůže a místy i podivné tanečnice hula hula s neobvyklým typem podprsenky od novodobé firmy Cocos & company.

Závěrem: Pokud jste postupovali krok po kroku podle tohoto návodu, gratuluji, vykopali jste díru do světa.

S pozdravem

Autor

 

Jan Píša

V současné době jsem studentem ČVUT v Praze na fakultě informačních technologií. K mým koníčkům patří sport, psaní literatury, publicistických článků, fotografování, tvorba grafiky a webových stránek.