- RubrikaFilm

Jak je dobré vidět jehně…

25.1.2010

Velká gesta jsou jako polena, přikládáme je po jednom do ohně a když oheň žhne, tak ho rozpálí, avšak když jen plápolá, potom uhasne…

Co chceme někdy, na stará kolena

je jako v poli jehně,

není vidět celé, jen pohyb klasů pomalý

to s obilím skotačí i zápasí ve chvíli krátce úžasné.

 

Táží se ho mnozí, co to vlastně znamená

hledají a pídí se jemně

vědí, že kdyby místo toho volali

oheň, jenž plápolá, navždycky uhasne…

Jan Píša

V současné době jsem studentem ČVUT v Praze na fakultě informačních technologií. K mým koníčkům patří sport, psaní literatury, publicistických článků, fotografování, tvorba grafiky a webových stránek.