- RubrikaNEWS

Jak chránit ptáky a netopýry při stavebních úpravách budov? Dozvíte se na veletrhu

6.11.2012

Jak chránit netopýry a ptáky při stavebních úpravách budov se mohou dozvědět návštěvníci stavebního veletrhu Stavotech — Moderní dům, který se uskuteční 8. — 10. listopadu na výstavišti Flora v Olomouci. Přednáška zástupců České společnosti pro ochranu netopýrů a České společnosti ornitologické, kteří se této problematice ve spolupráci s projektanty, stavebními firmami i úřady dlouhodobě věnují, je součástí doprovodného pátečního programu v přednáškovém centru a začíná ve 14 hod.

Stavební úpravy budov, zejména zateplování, jsou na jedné straně významným krokem ke zlepšování kvality životního prostředí, na druhé straně však mohou mít negativní dopad na některé chráněné druhy živočichů. „Jedná se především o rorýse a netopýry, kteří mohou být ohroženi likvidací hnízdišť a úkrytů ve větracích otvorech a štěrbinách, někdy mohou být zvířata dokonce ve svých úkrytech zaživa zazděna. Přitom vhodná řešení, jak realizovat potřebné rekonstrukce domů a zároveň neohrozit ptáky a netopýry, jsou dávno známá, finančně nenáročná, jednoduchá a na řadě míst již také uplatňovaná. Na druhou stranu je ale stále většina domů rekonstruována bez ohledu na výskyt těchto chráněných druhů živočichů, což je zčásti způsobeno malou informovaností úřadů, firem i veřejnosti,“ říká Evžen Tošenovský z České společnosti ornitologické, koordinátor projektu „Pod jednou střechou“, a dodává: „Proto se v rámci našeho projektu snažíme potřebné informace šířit všemi dostupnými způsoby. Preze! ntace na veletrhu Stavotech je vynikající příležitostí, jak oslovit zejména odborníky působící v oboru stavebnictví, ale i širokou veřejnost.“

Jak provádět stavební úpravy budov šetrně a s ohledem na výskyt netopýrů a ptáků se návštěvníci veletrhu budou moci dozvědět jednak v rámci pátečního doprovodného programu, jehož součástí bude přednáška zástupců České společnosti pro ochranu netopýrů a České společnosti ornitologické, jednak po celou dobu konání veletrhu na vystaveném informačním panelu. „Přednáška začíná na výstavišti Flora v přednáškovém centru pavilonu E ve 14 hodin a vstup na ni je zdarma. Kromě vhodných postupů a ukázek konkrétních technických řešení použitelných k zachování stávajících nebo vytvoření náhradních hnízdišť a úkrytů budou mít zájemci možnost dozvědět se také podrobnější informace o související legislativě či fungování odborného poradenského centra, kam se lze obracet v případě potřeby dalších konzultací. Toto centrum vzniklo díky projektu „Pro ! jednou střechou“ podpořenému z Programu švýcarsko-české spolup! ráce,“ vysvětlila jedna z přednášejících, Petra Schnitzerová z České společnosti pro ochranu netopýrů. Více informací o projektu „Pod jednou střechou“ i o programu veletrhu lze najít na webových stránkách www.mos-cso.cz/cz/rorysi.