Impressum

Autorská práva

Redakce Mezinami.cz má autorská práva na veškerý obsah novin a celého portálu. Nepřebírá žádnou záruku za aktuálnost, korektnost, úplnost nebo kvalitu dodaných informací a článků. Redakce si vyhrazuje právo měnit články, části stránek nebo veškerou nabídku bez oznámení. Redakce je povinná ve všech publikacích použitých grafik, zvukových dokumentů, videozáznamů a textů dbát autorských práv, využívat vlastní grafiky, zvukové dokumenty, videozáznamy a texty nebo se vracet ke grafikám, zvukovým dokumentům, videozáznamům a textům bez licence.

Není dovoleno přejímat, překládat, rozmnožovat, ukládat na mikrofilm nebo mikrofiche, do elektronických systémů nebo webových stránek obsahy těchto stran nebo jím podřízených portálů, zejména obrázky, grafiky, mapy, texty nebo jejich části, anebo je nějakým způsobem měnit. Bez souhlasu autora článku a vedení redakce nesmí být jakýkoli materiál dále kopírován, publikován či šířen ať zdarma, či za honorář. Autoři si vyhrazují užít autorské právo na každý svůj článek a se svolením redakce s ním (článkem) nakládat dle libosti.

Prosím povšimněte si, že nemůžeme převzít žádnou zodpovědnost za obsahy internetových domovských stránek, na jejichž URL na svých stránkách odkazujeme. Přejímáme jen takové odkazy, které nejsou v rozporu s mravním a etickým kodexem, či zákony ČR. Obsah stran, na něž odkazuje link, může však jejich autor běžně měnit.

Nemůžeme tedy převzít zodpovědnost za věcnou správnost a zákonnost obsahu. Za protiprávný, chybný a neúplný obsah a zejména za škody, které z užití nebo neužití předložených informací vzniknou, ručí pouze ten, kdo nabízí stránku, na kterou bylo odkázáno.

Veškerá internetová nabídka a chráněné značky podléhají neomezeně ustanovením nyní platných autorských práv a vlastnických práv nyní zapsaného vlastníka. Na základě pouhé zmínky nelze vyvodit, že značky nejsou právy chráněny! Copyright na zveřejněné, samotnou redakcí dané objekty zůstává u redakce stránek. Rozšiřování nebo užívání takových grafik, zvukových dokumentů, videozáznamů a textů v jiné elektronické či tištěné podobě není bez výslovného souhlasu redakce dovoleno.

Ochrana dat

Pokud je v nabídce možnost zadání osobních dat/mail-adresa, jméno, adresa, pak se jejich zadání děje na čistě dobrovolné bázi.Tato osobní data jsou nutná výhradně pro zápis jako autor, a nebudou použita v žádném případě pro jiné účely.

Pravidla pro zanechání komentářů:

Veškeré vulgární, urážlivé a nesouvisející komentáře nebo komentáře v rozporu se zákony ČR budou smazány! Komentáře nelze využít jako reklamu na jakoukoli výdělečnou činnost bez svolení autora webu. Autor webu si vyhrazuje právo na upravení, případně odstranění komentářů porušujících pravidla i na odstranění komentářů bez udání důvodu.

Portál Mezinami.cz provozuje:

Občanské sdružení Mezinami.cz
Sedlce 13
374 01 Svatý Jan nad Malší
IČO: 27041131
ISSN 1802-5285
Copyright © 2010

Redakce Mezinami.cz si vyhrazuje právo kdykoliv toto impresum změnit.