- RubrikaNEWS

I mecenáši mají svůj svátek: Jarní GALA pro festival Struny podzimu

11.4.2014

Několik stovek podporovatelů umění a kultury se potká 27. dubna na Pražském hradě. Právě zde proběhne tradiční Jarní GALA pro festival Struny podzimu.

Donátorský večer ve prospěch této mezinárodní hudební přehlídky je oslavou umění, která již stihla přerůst v tradici setkávání hudbě nakloněných filantropů a mecenášů. Letos se Jarní GALA koná popáté a o jeho prestiži svědčí fakt, že v exkluzivní GALA kategorii byly vstupenky vyprodané více než dva měsíce před akcí. O účast mají zájem soukromé osoby i korporace – stoupá rovněž podíl malých a středních firem. Profese není rozhodující, hlavní je rozhodnutí podpořit svou účastí festival… Cílem Jarního GALA je přispět do rozpočtu podzimního festivalu, a posílit tak festivalové financování, které ze soukromých zdrojů dosahuje 50 % festivalového rozpočtu.

Jarní GALA pro Struny podzimu nabízí letos koncert šestnáctinásobného držitele ceny Grammy, prvotřídního amerického violoncellisty Yo-Yo My, který je mimo jiné poradcem amerického prezidenta Obamy pro kulturu, velvyslancem míru OSN a hlavně neúnavným propagátorem umění. Svým vystoupením rozšíří sérii výrazných hudebních zážitků z předchozích ročníků GALA s Bobby McFerrinem, Dee Dee Bridgewater, Dianne Reeves a Gregory Porterem. Více informací na www.strunypodzimu.cz.

S formátem donátorského galavečera ve prospěch hudebního festivalu v České republice přišly Struny podzimu jako vůbec první. Vedle exkluzivního programu nabízí večer i prestižní společenskou část. Pro zhruba 300 hostů se vstupenkami v kategorii GALA je po koncertní části připraven elegantní banket formou servírované večeře.

„Večer je oslavou umění, vyzdvihuje donátorství a jeho stěžejní roli pro uchování a rozvoj kulturních hodnot a tradic,“ říká výkonná ředitelka festivalu Dana Syrová. Letos poprvé zmizely vstupenky v této první, exkluzivní kategorii jako první. K dispozici jsou v tuto chvíli pouze vstupenky v nižších cenových kategoriích bez společenského programu, festival tak může podpořit širší skupina milovníků umění.

Organizátorům ovšem nejde jen o to vybrat co nejvíce peněz na podporu Strun podzimu. „Podstatné pro nás je představit festival novým, zajímavým a podnětným lidem. Chceme nabídnout nejen výjimečné zážitky, ale i atmosféru a sociální vazby kolem festivalu. Budovat skutečnou rodinu přátel,“ vysvětluje umělecký šéf Strun podzimu Marek Vrabec. Například jedni z prvních mecenášů pro GALA se stali manželé Janečkovi, ti poté začali podporovat a navštěvovat i festival jako takový. Patronem letošního GALA je Helena Čacká.

Zatímco v zámoří existuje silná tradice fundraisingových eventů, GALA v české kulturní branži je stále ojedinělým projektem. „Náklady s provozováním festivalů všude na světě vysoce převyšují výnosy z vlastní činnosti, v případě Strun podzimu pokryje vstupné asi 20 až 25 procent z nich,“ říká Marek Vrabec. Úspěch každého uměleckého subjektu tedy záleží na schopnosti nalézt finanční podporu z dalších zdrojů.

Marek Vrabec se pro Jarní GALA inspiroval v USA, konkrétně v Kennedyho centru. To patří mezi nejrespektovanější kulturní instituce ve světě nejen díky své bohaté programové nabídce, ale zejména díky výtečnému managementu a účinnému fundraisingu. „S potěšením sledujeme, že stále více lidí i u nás cítí společenskou zodpovědnost a je ochotno podporovat kulturní projekty z nejrůznějších oblastí,“ dodává Vrabec.

Těžko si lze představit umělce, který by ztělesňoval hodnoty festivalu Struny podzimu lépe než americký violoncellista čínského původu Yo-Yo Ma. Jeho mistrovství obdivují jak milovníci klasické hudby, tak world music. Ostatně, v domovských Spojených státech se velmi angažuje v oblasti státní finanční intervence ve prospěch umění.

Struny podzimu mají na české kulturní scéně pozici významné hudební křižovatky a mostu mezi žánry. Nabízejí výjimečné zážitky, hudební experimenty i společenskou prestiž. Přestože k tradičním partnerům festivalu patří velké společnosti jako generální partneři Telefónica a investiční skupina KKCG, Jarní GALA i samotný festival je atraktivní pro menší inovativní firmy. „Vnímají svou účast na festivalu jako příležitost ke sdílení hodnot, které patří k firemní kultuře,“ uzavírají ve shodě Dana Syrová a Marek Vrabec.