- Rubrika

Gondoly na Vltavě

13.5.2009

Muzeum Karlova mostu pod patronátem Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou a ve spolupráci s předními odborníky z řad historiků a historiků umění připravuje výstavu a s ní související oslavy svatého Jana Nepomuckého ku příležitosti výročí 280 let od světcova svatořečení.

Výstava a oslavy výročí svatořečení našeho světově nejznámějšího světce by měly probíhat od 15. května 2009 a jejich cílem je pozvednout povědomí o Janu Nepomuckém a jeho morálním odkazu pro veskrze sekulární společnost v České republice a také prezentovat obraz naší vlasti v zahraničí skrze jeho kult. Vedle duchovních aspektů je akce taktéž výbornou příležitostí pro kulturní osvětu mezi českým i zahraničním publikem.

Zahájení oslav je stanoveno na 18.00 hodin. Večer otevře mše svatá v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě, kterou bude sloužit Jeho Eminence Miloslav kardinál Vlk. Po skončení mše půjde slavnostní procesí k soše sv. Jana Nepomuckého na Karlově mostě. Tento podvečerní program je zamýšlen jako nápodoba barokních slavností Navalis, které na Karlově mostě probíhaly v letech následujících Janovo svatořečení. Oslava, podobně jako výstava, tak oslaví osmnácté století jako dobu velikého uměleckého rozkvětu našich zemí a snad již jednou provždy vymýtí povědomí o českém baroku jako „době temna“. Dle barokních předloh bude na vodním pódiu umístěn orchestr hrající barokní vodní hudbu. Koncert bude kombinací zvonohry, barokních trumpet, tympánů a dalších nástrojů. Atmosféru doby barokní budou přímo na hladině dotvářet desítky malých lodí se zapálenými svícemi a lampami a na mostě i vodní hladině velkolepé divadlo popisující nepomuckou legendu. Vyvrcholením pak bude barokní ohňostroj, tak, jak ho popisují kroniky. Překvapením pro všechny zúčastněné budou benátští gondoliéři, kteří svou přítomností připomenou po staletí téměř nezměněnou tradici benátské vodní dopravy, vycházející právě z doby barokní, na druhou stranu ale také vzdají hold Janu Nepomuckému jako jednomu z patronů této italské metropole. Největší benátská gondola, 25 metrů dlouhé, unikátní plavidlo osazené 14 veslaři, společně s dalšími dvěmi menšími, představí divákům svět raně novověké metropole umění a kultury – věčného města na laguně – italských Benátek.

Barokní slavnosti Navalis byly v 18. století jedněmi z nejokázalejších a divácky nejpřitažlivějších podívaných ve střední Evropě. Na tuto tradici bychom rádi navázali.

 

Zdroj: http://www.muzeumkarlovamostu.cz/akce/muzeu/navalis/