- RubrikaKULTURA

Dokument 5 Pravidel: dobrovolně si hráli na totalitu

28.3.2013

PRAHA – Padesátka lidí vyzkoušela dobrovolně strávit 30 hodin v simulaci totality. Organizátoři pro ně připravili pravidla i mantinely hry. Konečný příběh pak vytvářeli všichni společně pod dohledem dokumentaristů.

Víkendovou hru, která účastníky bezpečně vytrhla z každodenního stereotypu, zachycovala filmová kamera pod taktovkou debutujícího režiséra Vavřince Menšla. Vznikl tak dokument zachycující psychologii lidí, kteří se dobrovolně na 30 hodin vzdali svobody.

Účastníci hry byli lidé všech možných profesí, přihlásit se mohl kdokoliv. Po příjezdu na stanoviště se každý dozvěděl historii postavy, která jim byla přidělena. Jejich úkolem bylo ztotožnit se s nimi a začít na 30 hodin žít jejich příběhy. Kterým směrem se bude děj ubírat bylo na každém jednotlivci. Pevný scénář hry stanoven nebyl. Najednou tak byla na světě malá vesnice o padesáti lidech, pod dohledem imaginárního totalitního státu. Každý tam měl svou funkci i svou minulost.

Jednotliví aktéři se do vymyšlené reality vžili i díky tomu, že se na začátku museli naučit hymnu a pět pravidel, která byla pro danou totalitu klíčová. Pro lepší odlišení byly některým rozdány i uniformy. Ty dodaly situacím uvěřitelnost. Organizátoři hry rozpohybovali zápletku, která se týkala celé vesnice. Čím více se pak spory vyostřovaly, tím více lidé žili svou postavu a předávali jí své osobnostní rysy. „Dovedu si představit, že bych se před rokem 1989 zachoval úplně stejně, jako jsem se zachoval během této hry,“ líčil své poznatky ze hry účastník ztvárňující starostu totalitní vesnice.

Psycholog Jan Cimický upozorňuje na možné nebezpečí: „Pokud tam bude někoho vyšetřovat gestapo, může se to zvrhnout. Mohou se do toho promítnout vnitřní psychické pochody mladých, které v sobě ani netuší.“

Víkendové zážitkové hry, v jejichž rámci účastníci zapomínají na svůj reálný život, u nás nejsou ničím novým. Takzvané „larpy“, jak jsou tyto hry nazývány (live action role play = LARP), se u v Čechách běžně konají. Často však s tematikou fantasy.

Tomáš Kabát

Rozhlasový reportér a moderátor, zaměřený zejména na zpravodajství a interview. Zabývá se převážně kulturou, školstvím a politikou. K diktafonu nebo před kameru si zve zajímavé osobnosti i pro interview. Jeho hosty byli například Václav Moravec, Evžen Tošenovský, Helena Třeštíková, Radim Jančura nebo Jakub Železný. Od mládí přispíval zejména jako bloger na blog.idnes.cz, nyní studuje publicistiku. Absolvoval také měsíční stáž ve zpravodajství České televize. S redakcí Mezinami.cz se dostal do styku při 44. mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech. Opět na festivalu, však o rok později, se stal členem týmu Mezinami.cz.