- RubrikaKULTURA

Čtenáři a čtení v České Republice – jaká je situace?

21.10.2013

Národní knihovna ČR a Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., uskutečnily v roce 2013 reprezentativní statistický průzkum mezi obyvateli ČR staršími 15 let.

Celkově šlo již o třetí šetření – předchozí proběhla v l. 2007 a 2010. Praktickou částí průzkumu byla pověřena agentura ppm factum, s. r. o. Sběr dat proběhl mezi 5. až 25. květnem 2013 na vzorku 1 584 respondentů. Letošní průzkum byl detailněji zaměřen na knižní trh.

Vyplynulo z něj, že 84 % obyvatel ČR přečte za rok aspoň jednu knihu (v r. 2007 – 83 %, v r. 2010 – 79 %), 48 % nakoupí za rok aspoň jednu knihu (v r. 2007 – 71 %, v r. 2010 – 46 %) a že 32 % navštíví za
rok aspoň jednou veřejnou knihovnu (v r. 2007 – 40 %, v r. 2010 – 38 %).

Každý obyvatel ČR starší 15 let v průměru za rok přečte 13,2 knih; jejich čtení denně věnuje 33 minut; za rok nakoupí průměrně 2,3 knihy a vydá za ně 691 Kč. V našich domácích knihovnách se v průměru nachází 250 knih.

Opět se ukázalo, že ženy čtou výrazně více než muži (rozdíl 11 %), stejně jako že ve vztahu ke čtení nehraje v ČR podstatnou roli velikost sídla.
Nejoblíbenějším autorem českých čtenářů je Michal Viewegh, nejoblíbenější knihou je Babička.

Pokud jde o digitální prostředí, nejčastěji čteme na osobním počítači nebo
notebooku (na druhém místě je tzv. chytrý telefon), přičemž tři čtvrtiny Čechů si nedokážou představit, že by četli pouze v digitálním prostředí. Ve vztahu ke knižnímu trhu přinesl výzkum tato zjištění:

  • více než polovina obyvatel ČR starších 15 let tvrdí, že je pro ně nepřehledný, jeho nejznámější institucí je prodejní síť Levné knihy
  • knihy vybíráme nejvíce podle žánru a kupujeme si je kvůli zábavě, potěšení a relaxaci
  • ti, kdo knihy nekupují, uvádějí jako hlavní důvod, že jsou příliš drahé
  • hlavním zdrojem informací o knihách jsou naši blízcí a známí.
  • ČR nadále patří v Evropě k zemím s nejsilnější čtenářskou kulturou (společně se skandinávskými a pobaltskými státy)