- RubrikaVZDĚLÁNÍ

České školy úspěšně prezentovaly své projekty na Akademii středoevropských škol

20.5.2013

Akademie středoevropských škol neboli aces organizovala setkání všech účastnických škol v rámci třídenní akce na Slovensku. 230 studentů, učitelů a zástupců ministerstev ze všech 15 zúčastněných zemí se sešlo, aby prezentovalo výsledky několikaměsíční společné práce. České školy se zúčastnily 3 mezinárodních projektů.

aces je síť středoevropských škol poskytujících podporu mezinárodním partnerstvím školních projektů se zaměřením na evropská témata. Partnerem projektu je Nadace ERSTE. Kromě prezentace a hodnocení výsledků meziškolní spolupráce si mohli účastníci při setkání v Senci vyměňovat své zkušenosti a zážitky.

Kreativitě nápadů se meze nekladly. Čeští studenti ze tří škol poznali kulturu jiných zemí a prezentovali následující projekty:

Česko-srbsko-bulharská spolupráce studentů – reklama a média mají velký vliv

Žáci škol vytvořili speciální webové stránky s názvem Virtuální muzeum. V tomto muzeu byly místnosti rozdělené podle různé tematiky: umění, historie a geografie, současná moderní kultura. Další součástí projektu byl karneval, kde se žáci oblékli jako slavné televizní, filmové nebo jinak známé mediální hvězdy. Formou otázek a hádanek mezi sebou žáci komunikovali a reagovat na sebe prostřednictvím médií. „Studenti měli možnost uvažovat také o působení reklamy a sami ji zkusili vytvořit.“ komentuje projekt učitelka Mgr. Jana Fenclová.

Studenti Česka, Maďarska a Slovenska zkoumali přínos a úskalí facebooku

Projekt se zabýval studiem a porozuměním internetu, obzvláště facebooku, a srovnával jeho přínosy a zápory. Své zjištění žáci shrnuli a vyhodnotili ve formě časopisu. „Studenti se učili pracovat v týmu, prezentovat výsledky práce, komunikovat mezi sebou i v angličtině, přebírat zodpovědnost za splnění úkolu. Seznámili se s kulturou a historií partnerských zemí. Získali nové poznatky o médiích, seznámili se s výhodami a nevýhodami internetu.“ říká Mgr. Alena Buroňová.

Společný projekt studentů Česka, Rumunska a Bosny a Hercegoviny – mezinárodní porozumění

S využitím kritického a reflexivního myšlení chtěli studenti „předělat“ svět prostřednictvím produktů médií (krátkých filmů, článků v rodném a v anglickém jazyce, výstavou fotografií, plakátů, brožur, alb a projektových časopisů, aby představili svou školu, kulturu, město i zemi). Mezikulturní porozumění prostřednictvím médií bylo založeno na týmové spolupráci a na využití informačních technologií. „Myslím, že například vedoucí projektu si bude svou účast pamatovat celý život, protože díky workshopům se mu otevřel celý svět fotografie a kinematografie, který nikdy předtím neznal. Toto může změnit jeho život.“ komentuje projekt učitel Thomas Healy.

Projektu se zúčastnily tyto země: Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Chorvatsko, Kosovo, Maďarsko, Makedonie, Moldávie, Rakousko, Rumunsko, Slovinsko, Slovenská republika a Srbsko.

Podrobnější informace: www.aces.or.at

Podobné články