- RubrikaNEWS

Brusel nejspíš požádá o peníze

10.10.2012

Pokladnička Evropské Unie vysychá. Evropská komise proto možná v nejbližších dnech požádá Členské státy o dodatečný příspěvek do společné kasy.  

Česká republika by podle klasického rozdělení měla přispět částkou 5 miliard korun. Unii nevychází peníze zejména na výměnný studentský program Erasmus. Program pro vědu, nebo podporu zaměstnanosti. České republice by ale měly ještě letos z Unie doplout peníze větší, než které by republika do společného rozpočtu vložila. Pokud Evropská komise pošle do Prahy oficiální žádost o peníze, Vláda se jí bude zabývat.  

 

Tomáš Kabát, Brusel

Tomáš Kabát

Rozhlasový reportér a moderátor, zaměřený zejména na zpravodajství a interview. Zabývá se převážně kulturou, školstvím a politikou. K diktafonu nebo před kameru si zve zajímavé osobnosti i pro interview. Jeho hosty byli například Václav Moravec, Evžen Tošenovský, Helena Třeštíková, Radim Jančura nebo Jakub Železný. Od mládí přispíval zejména jako bloger na blog.idnes.cz, nyní studuje publicistiku. Absolvoval také měsíční stáž ve zpravodajství České televize. S redakcí Mezinami.cz se dostal do styku při 44. mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech. Opět na festivalu, však o rok později, se stal členem týmu Mezinami.cz.