- RubrikaFilm

Bez jídla není bytí. Bez přátelství je život k blití

12.1.2010

Melancholické verše jako oslava přátelství…

Přítel je ten, který neříká naprázdno mám tě rád. On musí svou lásku naplno ti dát.

Přítel je ten, který rád se s tebou směje, přestože slunce za mraky se chvěje. On radost do duše ti vkládá, na oplátku však nic nežádá.

Přítel je ten, který vždy po boku věrně stojí, ničeho se přitom nebojí. On za tebe dýchal by snad, to proto, že tě má skutečně rád.

Přítelem nemusí jen člověk být, vždyť každý, kdo rozumí ti, má se tak ctít. On přispěchá hned, když něco tě zabolí. Jedině on tvé rány zahojí.

Přítelem může být i pouhá představa, když uvěříš, že právě ona je ta pravá.

Přátelství je darem největším.

Najít jej, je úkol nejtěžší.

Prožít jej je děj nejšťastnější.

Uchovat jej je to nejcennější, co vůbec můžeme mít.

Bez přítele je člověka stále jen půl. Jakoby jedna duše a uprostřed kůl. Musíme hledat, to ze všech sil, abychom splnili důležitý cíl.

Meta, po níž přirozeně toužíme. Samotu nešťastnou jedině tak porazíme.

Proto važme si přítele, ztracené části duše naší, sic není nic věčné. Co lze těžko najít, lze snáze opět ztratit…

(pozn.: Věnováno mému nejlepšímu příteli)

Podobné články