- RubrikaVZDĚLÁNÍ

AIESEC – jedna z největších studentských organizací na světě

25.8.2013

Libor Pelikán, z hradecké pobočky organizace AIESEC, prozradil jak AIESEC vznikl a co všechno zajišťuje.

Jak a kdy vznikla organizace AIESEC?

Organizace vznikla v roce 1948 jako iniciativa studentů s cílem zabránit dalším konfliktům, jako byla druhá světová válka pomocí mezinárodních spoluprací a aktivit (především studijní pobyty a kulturní výměny). U zrodu organizace stálo 7 evropských zemí a do konce 40. let se jim podařilo zorganizovat 89 zahraničních výjezdů. Počet zapojených zemí se rychle rozrůstal. V roce 1951 působila organizace již ve 14 evropských zemích, o tři roky později vznikly pobočky v Turecku a Izraeli a překročila tak evropské hranice. V roce 1957-8 se AIESEC dostal také za oceán do USA a latinské Ameriky a Afriky. V roce 1966 pak organizace založila pobočky v Austrálii. Ve stejném roce se organizace objevuje také u nás v Československu.

Kde všude v republice je?

V současné době má AIESEC v České republice 9 lokálních poboček v Brně, Hradci Králové, Karviné, Olomouci, Ostravě, Plzni, Zlíně, dvě v Praze a jednu expanzi v Českých Budějovicích. Některé naše pobočky se ale nezdržují jen před hranicemi své univerzity, ale působí také v jiných městech, jako je například Opava nebo střední škola ve Valašských Kloboukách. Celý AIESEC Česká republika je potom řízen národním vedením, která sídlí v Praze.

Co AIESEC dělá?

AIESEC je mezinárodní studentská organizace, která zprostředkovává praxi studentům formou zahraniční stáže nebo členstvím v organizaci. Díky tomu napomáháme rozvoji mladých lidí po celém světě. Studentům a absolventům vysokých škol poskytujeme 2 typy stáží. Jedny jsou především poznávacího a vzdělávacího charakteru. Tyto stáže jsou krátkodobé, pohybují se od 6 do 12 týdnů a jejich cílem je hlavně probourávat mezikulturní bariéry. Druhým typem jsou stáže pracovní, kde praktikanti získávají cenou zahraniční praxi.

Jaké má AIESEC úspěchy?

V mezinárodních kruzích lze AIESEC s více jak 80 000 členy považovat za jednu z největších organizací na světě. V České republice ročně poskytneme okolo 800 příležitostí českým a zahraničním studentům k získání praxe v mezinárodním prostředí. Úspěšně jsme také za dobu našeho působení navázali partnerství s několika významnými společnostmi, působícími na českém pracovním trhu, jako jsou například Komerční Banka, Telefonica O2, ČSOB a další. A v neposlední řadě realizujeme každoročně veletrh pracovních příležitostí Career Days s účastí okolo 30 firem a 1 500 studentů.

Co plánujete do budoucnosti?

V budoucnu bychom určitě byli rádi hlavním poskytovatelem stáží pro vysokoškolské studenty a absolventy a rádi bychom dále pokračovali cestou osobního rozvoje všech studentů, kteří o to budou mít zájem. Chceme také zakládat pobočky v dalších městech a zasáhnout tak co největší počet českých studentů.

Podobné články